Close

U Evropskoj komisiji predstavljen projekat DIRECT

 

FORS Montenegro je 18. januara 2017. u Generalnom direktoratu za evropsku civilnu zaštitu i aktivnosti humanitarne pomoći Evorpske komisije (DG ECHO) predstavio projekat DIRECT  – DIsaster REsilient Communities and Towns/Budimo otporni na nepogode koji finansira ovaj Direktorat. Tokom prezentacije je istaknuto da je povod za projekat prepoznata nedovoljna pripremljenost lokalnih zajednica, institucija i službi za efikasniji odgovor na prirodne i druge nepogode čiji broj je u porastu. Tokom prezentacije predstavljene su glavne aktivnosti koje će doprinijeti rješavanju uočenih problema: treninzi za spasioce ne teme vezane za zaštitu i spasavanje u slučajevima požara, poplava, zemljotresa i dr, terenske vježbe spasavanja, treninzi na temu smanjenja rizika od katastrofa (DRR), izrada evakuacionih planova za škole i lokalne zajednice, kampanja informisanja stanovništva o rizicima od katastrofa, studijska posjeta EU, međunarodne konferencije na temu smanjenja rizika od katastrofa itd.

Takođe, naglašena je važnost međunarodne saradnje u ovoj oblasti s obzirom na to da katastrofe ne poznaju administrativne granice. Saradnja, koja će dovesti do razmjene iskustava i modela dobrih praksi, će biti realizovana tokom čitavog trajanja projekta, budući da se projekat realizuje u partnerstvu sa službama iz Slovenije i Češke, a partner iz Crne Gore je Direktorat za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova.

Realizacija projekta je počela 1. januara 2017. i trajaće dvije godine.

Obavještenja