Close

Posjeti, istraži, doživi…

U cilju turističke promocije Nikšića i Pljevalja, FORS Montenegro je u saradnji sa lokalnim turističkim organizacijama iz ovih opština pripremio promotivnu brošuru koja sadrži pregled prirodnih, kulturno-istorijskih i drugih znamenitosti.
Brošura je izrađena u okviru projekta Unapređenje turističke i saobraćajne signalizacije, koji realizuju FORS Montenegro i Grad Trebinje, a koji finansira Evropska unija u sklopu Programa prekogranične saradnje BiH – Crna Gora. Jedan od ciljeva projekta je i promovisanje prekogranične oblasti kao ujedinjene turističke ponude, i ova brošura je dio tog koncepta i pokušaja da se čitaocima – potencijalnim turistima i posjetiocima predstave Nikšić, Pljevlja i Trebinje kao gradovi sa jedinstvenim atrakcijama na turističkoj mapi regiona.

Obavještenja