Close

Veća bezbjednost djece u saobraćaju u zoni škole

U cilju poboljšanja bezbjednosti djece u saobraćaju na putu do škole, kao i bezbjednosti ostalih učesnika u saobraćaju, u zoni Osnovne škole „Braća Ribar“ u Nikšiću postavljena su dva radarska pokazivača brzine. Svrha ovih uređaja je da preventivno djeluju na vozače da smanje brzinu kretanja vozila, tako što ih obavještavaju o trenutnoj brzini i u slučaju prekoračenja, porukom „USPORI! ŠKOLA!“ upozoravaju da smanje brzinu kretanja.
Lokacija na kojoj su postavljeni radarski pokazivači brzine je od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj Opštine Nikšić prepoznata kao jedna od ugroženijih lokacija kada je u pitanju bezbjednost djece u saobraćaju u zoni škole. S obzirom na to da se radi o pilot projektu, ukoliko ovakav način poboljšanja bezbjednosti u saobraćaju bude funkcionisao u praksi i bude prepoznat kao dobro rješenje od strane nadležnih organa, prije svega MUP-a, nastojaćemo da kroz neke buduće projekte na ovaj ili sličan način obezbijedimo i zone ostalih škola.
Takođe, za učenike će biti organizovana edukativna predavanja o bezbjednosti u saobraćaju, kako bi se i adekvatnim informisanjem doprinijelo njihovoj poboljšanoj bezbjednosti.
Radarski pokazivači brzine, čija je ukupna vrijednost oko 5,700 eura su nabavljeni u okviru projekta Unapređenje turističke i saobraćajne signalizacije koji finansira Evropska unija u sklopu Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora.

Obavještenja