Close

Radionice o smanjenju rizika od katastrofa sa akcentom na zaštitu od poplava za učenike 6. razreda

Smanjenje rizika od katastrofa je oblast koja zaokuplja sve više pažnje, u cilju pronalaženja što efikasnijeg modela ublažavanja ...

Learn More

Oktobar – mjesec borbe protiv karcinoma dojke

Oktobar se širom svijeta obilježava kao mjesec borbe protiv karcinoma dojke, sa namjerom da se poveća podrška i ...

Learn More

Projekat FORS Montenegra predstavljen na Evropskoj nedelji gradova i regija

Projekat Prekogranična zaštita i spasavanje u slučaju poplava predstavljen je prethodne sedmice na Evropskoj nedelji gradova i regija ...

Learn More

Vježba evakuacije i spasavanja uspješno sprovedena u Osnovnoj školi „Olga Golović“

U Osnovnoj školi „Olga Golović“ uspješno je sprovedena pokazna vježba evakuacije i spasavanja učenika, nastavnika i ostalog osoblja ...

Learn More

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće u obukama koje se organizuju u okviru projekta Zelena ekonomija za razvoj regiona

FORS Montenegro – Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore realizuje projekat „GEAR – Green Economy for Advanced Region/Zelena ...

Learn More

Obavještenje o dodjeli grantova

Obavještenje o dodjeli grantova u okviru Poziva za podnošenje predloga projekata Podrška organizacijama civilnog društva u Crnoj Gori ...

Learn More

Rezultati ankete o znanju i navikama u domenu reproduktivnog zdravlja

FORS Montenegro je u okviru projekta CARES – Cross-boder Actions in the Reproductive Health Sector tokom maja i ...

Learn More

Nađi vremena

“Nemam vremena”- ponavljaš uporno samo u jednom slučaju, kada treba da učiniš nešto dobro za sebe. Milion je ...

Learn More