Close

Karcinom grlića materice

U svijetu od ove bolesti oboli oko 500.000 žena godišnje, u Evropi oko 60.000,[1] od čega svaka druga ...

Learn More

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće u obuci na temu Praćenje javnih politika

FORS Montenegro – Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore realizuje projekat „GEAR – Green Economy for Advanced Region“ ...

Learn More

Predavanja o smanjenju rizika od katastrofa

U cilju informisanja učenika o aktivnostima koje mogu preduzeti i koje im mogu pomoći da oni i njihova ...

Learn More

Jačanje kapaciteta za efikasno prognoziranje potencijalnih vremenskih nepogoda

U cilju unapređenja kapaciteta za prognoziranje potencijalnih vremenskih nepogoda u Podgorici je od 8. do 10. aprila održana ...

Learn More

Karcinom dojke

Karcinom dojke je jedan od najozbiljnijih, najtežih i najčešćih oboljenja žena širom svijeta. U Crnoj Gori, u 2018. ...

Learn More

Obuka i vježba na temu zaštite i spašavanja u slučaju poplava za spasilačke službe iz Crne Gore i Albanije

U okviru projekta Nepogode ne poznaju granice u Skadru je 1.aprila održana prekogranična pokazna vježba na temu zaštite ...

Learn More

Zaštita i spasavanje u slučaju zemljotresa

Geološki hazardi najčešće izazvani tektonskim poremećajima u zemljinoj kori nazivaju se zemljotresima ili potresima. Crna Gora je trusno ...

Learn More

Završetak projekta DIRECT – Budimo otporni na nepogode

U Budvi je 26-27. marta održana završna konferencija projekta DIRECT – Budimo otporni na nepogode tokom koje su ...

Learn More