Close

Rezultati ankete o znanju i navikama u domenu reproduktivnog zdravlja

FORS Montenegro je u okviru projekta CARES – Cross-boder Actions in the Reproductive Health Sector tokom maja i ...

Learn More

Nova oprema za spasavanje iz dubina i visina

Danas je u Službi zaštite i spašavanja opštine Nikšić predstavljena oprema za spašavanje iz dubina i visina, koju ...

Learn More

Ispravka broj 1 u okviru Poziva broj GEAR/2017/394-354/MNE

Ovdje možete preuzeti Ispravku broj 1 u okviru Poziva za dostavljanje predloga projekata, referentni broj GEAR/2017/394-354/MNE.

Learn More

Karcinom grlića materice

U svijetu od ove bolesti oboli oko 500.000 žena godišnje, u Evropi oko 60.000,[1] od čega svaka druga ...

Learn More

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće u obuci na temu Praćenje javnih politika

FORS Montenegro – Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore realizuje projekat „GEAR – Green Economy for Advanced Region“ ...

Learn More

Predavanja o smanjenju rizika od katastrofa

U cilju informisanja učenika o aktivnostima koje mogu preduzeti i koje im mogu pomoći da oni i njihova ...

Learn More

Jačanje kapaciteta za efikasno prognoziranje potencijalnih vremenskih nepogoda

U cilju unapređenja kapaciteta za prognoziranje potencijalnih vremenskih nepogoda u Podgorici je od 8. do 10. aprila održana ...

Learn More

Karcinom dojke

Karcinom dojke je jedan od najozbiljnijih, najtežih i najčešćih oboljenja žena širom svijeta. U Crnoj Gori, u 2018. ...

Learn More