Close

Uručenje i predstavljanje nove opreme za zaštitu i spašavanje u slučaju poplava nabavljene u okviru projekta FORS Montenegra Nepogode ne poznaju granice

U Podgorici je 14. novembra zvanično uručena i predstavljena nova oprema za zaštitu i spašavanje u slučaju poplava, koja je za Direktorat za vanredne situacije i opštinske službe iz Podgorice, Bara i Ulcinja nabavljena u okviru projekta FORS Montenegra „Nepogode ne poznaju granice“. Ukupna vrijednost nabavljene opreme, koja se sastoji […]

Read More

Jačanje kapaciteta za efikasno upravljanje rizicima upotrebom GIS-a (Geografsko informacionog sistema)

U cilju unapređenja kapaciteta za efikasnije upravljanje rizicima u Podgorici je od 5. do 8. novembra održana obuka o upotrebi GIS alata pri mapiranju visokorizičnih područja. Obuka je organizovana za predstavnike Direktorata za vanredne situacije MUP-a i službi zaštite i spašavanja. Učesnici su tokom četvorodnevne obuke imali priliku da saznaju […]

Read More

Brošura o reproduktivnom zdravlju

U okviru projekta CARES – Cross-border Actions in the Reproductive Health Sector (Prekogranične aktivnosti u sektoru reproduktivnog zdravlja) koji ima za cilj unapređenje kvaliteta usluga u sektoru reproduktivnog zdravlja i informisanje stanovništva o značaju preventivnog djelovanja u očuvanju reproduktivnog zdravlja, izrađena je brošura o prevenciji karcinoma dojke i karcinoma grlića […]

Read More

Predavanja za žene o važnosti prevencije u očuvanju reproduktivnog zdravlja

U cilju skretanje pažnje javnosti, a naročito žena, o značaju prevencije u sprečavanju nastanka, odnosno ranom otkrivanju i liječenju karcionoma dojke i grlića materice u Beranama i Bijelom Polju organizovana su predavanja o važnosti prevencije u oblasti reproduktivnog zdravlja žena sa akcentom na prevenciju karcinoma dojke. Na predavanjima su govorili […]

Read More

Karcinom dojke otkriven na vrijeme je najčešće izlječiv karcinom

Kada je u pitanju karcinom dojke, statistika pruža alarmantne podatke. Ali nećemo o njima. Ovdje bismo htjeli da ukažemo na šanse i mogućnosti koje možete iskoristiti da biste smanjili vjerovatnoću obolijevanja od ove opake bolesti ili značajno povećali šanse za uspješnije liječenje. U tom pravcu odvešće vas zdravi stilovi života […]

Read More

Radionice o smanjenju rizika od katastrofa sa akcentom na zaštitu od poplava za učenike 6. razreda

Smanjenje rizika od katastrofa je oblast koja zaokuplja sve više pažnje, u cilju pronalaženja što efikasnijeg modela ublažavanja posljedica ovih događanja. O značaju ove teme govori i činjenica da širom svijeta veliki broj ljudi izgubi živote i materijalna dobra zbog prirodnih i drugih nepogoda, kao što su poplave, požari, zemljotresi, […]

Read More

Oktobar – mjesec borbe protiv karcinoma dojke

Oktobar se širom svijeta obilježava kao mjesec borbe protiv karcinoma dojke, sa namjerom da se poveća podrška i skrene pažnja cjelokupne javnosti na značaj ranog otkrivanja i liječenja ove bolesti. Karcinom dojke spada u najčešće uzroke obolijevanja i smrtnosti žena kad su u pitanju maligne bolesti. Prema podacima Svjetske zdravstvene […]

Read More

Projekat FORS Montenegra predstavljen na Evropskoj nedelji gradova i regija

Projekat Prekogranična zaštita i spasavanje u slučaju poplava predstavljen je prethodne sedmice na Evropskoj nedelji gradova i regija koja se od 2003. svake godine održava u Briselu i u okviru koje predstavnici regionalnih i lokalnih uprava, akademske zajednice, organizacija civilnog društva i ostalih organizacija i instituticija razmjenjuju modele dobre prakse, […]

Read More

Vježba evakuacije i spasavanja uspješno sprovedena u Osnovnoj školi „Olga Golović“

U Osnovnoj školi „Olga Golović“ uspješno je sprovedena pokazna vježba evakuacije i spasavanja učenika, nastavnika i ostalog osoblja u slučaju nastanka vanredne situacije u školi. Vježbu su sproveli spasioci Službe zaštite i spašavanja opštine Nikšić u saradnji sa nastavnicima i upravom Škole. Organizovanje vježbe je imalo za cilj uvježbavanje učenika, […]

Read More