Close

Trudnička knjižica

FORS Montenegro je u okviru projekta CARES 2 – Prekogranične aktivnosti u sektoru reproduktivnog zdravlja 2 izradio trudničku knjižicu u cilju informisanja budućih majki o trudnoći i porođaju i evidentiranja važnih informacija na jednom mjestu. Ova publikacija je izrađena u saradnji sa stručnim kadrom medicinske struke koji su konsultovani u […]

Read More

Domu zdravlja u Rožajama uručena nova oprema

Domu zdravlja u Rožajama je prethodne sedmice uručen novi digitalni video kolposkop koji je nabavljen u okviru prekograničnog projekta CARES 2 – Prekogranične aktivnosti u sektoru reproduktivnog zdravlja 2, koji sprovodi FORS Montenegro, u cilju unapređenja kvaliteta usluga u sektoru reproduktivnog zdravlja i podizanja nivoa svijesti stanovništva o značaju zaštite […]

Read More

Domu zdravlja u Beranama dodijeljena nova ginekološka stolica

Domu zdravlja „Dr Nika Labović“ u Beranama je danas dodijeljena nova ginekološka stolica koja je nabavljena u okviru prekograničnog projekta „IMPORTANT – Unapređivanje reproduktivnog zdravlja u Crnoj Gori i Srbiji”, koji realizuje FORS Montenegro – Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore u saradnji sa Domom zdravlja Novi Pazar. Vrijednost nabavljene […]

Read More

Novi projekat za zaštitu životne sredine

FORS Montenegro je započeo realizaciju projekta Cross-border Green Deal (Prekogranični zeleni dogovor) koji ima za cilj unapređenje kvaliteta usluga u sektoru zastite životne sredine i upravljanja otpadom i podizanje nivoa svijesti stanovništva o značaju ekološki odgovornog ponašanja u očuvanju životne sredine i prirodnih resursa. Glavne aktivnosti uključuju nabavku opreme i […]

Read More

Preporuke za unapređivanje sistema upravljanja čvrstim komunalnim otpadom u Nikšiću (CG) i Trebinju (BiH)

U okviru projekta Prekogranična inicijativa za zaštitu životne sredine u periodu od januara do maja 2023. zajedničkim radom eksperata na međunarodnom nivou izrađen je dokument Preporuke za unapređivanje sistema upravljanja čvrstim komunalnim otpadom u Nikšiću (CG) i Trebinju (BiH) sa ciljem da obezbijedi pregled trenutne situacije kada je u pitanju upravljanje […]

Read More

Rezultati izlaznog istraživanja o ekološkoj svijesti građana

U okviru projekta Prekogranična inicijativa za zaštitu životne sredine u periodu od maja do juna 2021. sprovedeno je istraživanje o znanju i navikama stanovništva u vezi sa zaštitom životne sredine, odlaganjem otpada, stavovima u vezi sa radom nadležnih komunalnih i inspekcijskih službi, zainteresovanošću za reciklažu i sl. U cilju sagledavanja […]

Read More

Domu zdravlja Nikšić dodijeljena nova oprema kroz projekat FORS Montenegra koji finansira Evropska unija

U Domu zdravlja Nikšić je danas održana konferencija za medije u cilju predstavljanja nove opreme koja je nabavljena u okviru prekograničnog projekta „IMPORTANT – Unapređenje reproduktivnog zdravlja u Srbiji i Crnoj Gori” koji realizuje FORS Montenegro – Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore u saradnji sa Domom zdravlja Novi Pazar. […]

Read More

Zaštita od požara u zatvorenom prostoru

Požari su najčešća prirodna nepogoda u Crnoj Gori, koja se na našim prostorima naročito javlja u ljetnjim mjesecima, i koja predstavlja veliku opasnost po živote i zdravlje ljudi, životnu sredinu, materijalna i kulturna dobra. Najčešći uzroci nastanka požara su: otvoreni plamen, užareni predmeti, eksplozija, električna struja, statički elektricitet, grom i […]

Read More

U Baru, Ulcinju i Budvi održani informativni događaji na temu smanjenja rizika od katastrofa

Danas su u Baru, Ulcinju i Budvi održani informativni događaji na temu smanjenja rizika od katastrofa, u cilju informisanja stanovništva ovih opština o najčešćim rizicima i adekvatnim mjerama u cilju prevencije i saniranja posljedica prirodnih i drugih nepogoda, na prvom mjestu poplava i požara. Info događaji su organizovani u saradnji […]

Read More