Close

Brošure o zaštiti od poplava i požara

Ukoliko ste svjesni opasnosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća koje mogu zadesiti oblast u kojoj živite, ako znate kako da se informišete i kako da se organizujete u kritičnom trenutku – onda živite sigurnije. Kada se dogodi poplava ili požar kao najčešće nepogode na našim prostorima, vi i vaša porodica ćete možda morati sami da se suočite sa teškim i opasnim situacijama jer je uvijek potrebno određeno vrijeme dok spasilačke ekipe dođu do vas. Zato je od ključnog značaja znati šta treba uraditi i kako se ponašati u takvim situacijama. U tom pravcu mogu vam poslužiti brošure o zaštiti od poplava i požara pripremljene da pomognu svakom članu vašeg domaćinstva da u slučaju ovih nepogoda reagujete na najbolji mogući način. Upoznaće vas sa mogućim uzrocima nastanka poplava i požara, opasnostima koje ih prate, pravilima ponašanja u slučaju njihove pojave, mjerama koje možete preduzeti da biste ih spriječili ili smanjili njihove štetne posljedice po živote i zdravlje ljudi, materijalna dobra, životnu sredinu, kulturno-istorijsko nasljeđe, privredne aktivnosti i infrastrukturu.

Brošure su pripremljene u okviru projekta Nepogode ne poznaju granice 2/Disasters do not know borders 2 koji finansira Evropska unija u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014-2020. Ugovorno tijelo za projekat je Ministarstvo finansija Crne Gore, a projekat u Crnoj Gori kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Obavještenja