Close

Nova oprema za spasavanje iz dubina i visina

Danas je u Službi zaštite i spašavanja opštine Nikšić predstavljena oprema za spašavanje iz dubina i visina, koju je FORS Montenegro nabavio u okviru projekta „Otporne zajednice“, koji finansira Ministarstvo unutrašnjih poslova kroz Konkurs za raspodjelu sredstava Fonda za zaštitu i spašavanje za 2018. Za nikšićke spasioce nabavljeni su dvodjelno […]

Read More

Poziv organizacijama civilnog društva za dostavljanje prijedloga projekata u okviru projekta GEAR – Green Economy for Advanced Region Referentni broj poziva: GEAR/2017/394-354/MNE

FORS Montenegro – Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore u okviru projekta „GEAR – Green Economy for Advanced Region“ objavljuje Poziv za dostavljanje prijedloga projekata u cilju podrške lokalnim organizacijama civilnog društva za povećanje njihovog doprinosa u oblasti zaštite životne sredine. Projekat „GEAR – Green Economy for Advanced Region“ finansira […]

Read More

Zaštita i spasavanje u slučaju zemljotresa

Geološki hazardi najčešće izazvani tektonskim poremećajima u zemljinoj kori nazivaju se zemljotresima ili potresima. Crna Gora je trusno područje sa vrlo čestim zemljotresima manjeg i srednjeg intenziteta, a povremeno i sa vrlo jakim, razornim zemljotresima, kakav je bio zemljotres 1979. godine. Šta činiti prije zemljotresa? Provjeriti sve potencijalne opasnosti: pričvrstiti […]

Read More

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće u studijskoj posjeti primjerima dobre prakse u zelenoj ekonomiji i zelenom preduzetništvu

FORS Montenegro – Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore realizuje projekat „GEAR – Green Economy for Advanced Region“ koji ima za cilj povećanje aktivnosti i uticaja organizacija civilnog društva iz Crne Gore, Srbije, BiH, Sjeverne Makedonije i Albanije u zaštiti životne sredine kroz umrežavanje, jačanje kapaciteta i promovisanje zelene ekonomije. […]

Read More

Zaštita i spasavanje od poplava

Poplave su jedna od najčešćih prirodnih nepogoda, koje uzrokuju znatnu materijalnu štetu, ugrožavaju bezbjednost i zdravlje ljudi i životinja, životnu sredinu i kulturno-istorijsko nasljeđe. Poplave mogu biti lokalnih razmjera – ukoliko pogađaju naselja ili manje zajednice, ili velikih razmjera ukoliko pogađaju čitave slivove rijeka i ugrožavaju više opština ili čitavi […]

Read More

“CARES – Cross-border Actions in the REproductive Health Sector (Prekogranične aktivnosti u sektoru reproduktivnog zdravlja” – novi projekat za očuvanje reporduktivnog zdravja

FORS Montenegro je 1. marta 2019. započeo realizaciju projekta CARES – Cross-border Actions in the Reproductive Health Sector koji ima za cilj unapređenje kvaliteta usluga u sektoru reproduktivnog zdravlja i informisanje stanovništva o značaju prevencije i očuvanju reproduktivnog zdravlja. Osamnaestomjesečni projekat će biti realizovan u Crnoj Gori i Kosovu*, a […]

Read More

Evropski broj za hitne slučajeve – 112

Broj 112 je jedinstveni evropski broj za pozive u hitnim situacijama, uveden odlukom Savjeta Evropske unije u julu 1991. Ovaj broj objedinjuje sve sisteme za prijem hitnih poziva i reagovanja u hitnim i vanrednim situacijama. Dan jedinstvenog evropskog broja za pozive u hitnim situacijama – 112 se obilježava 11. februara. […]

Read More

REAGOVANJE U SLUČAJEVIMA PRIRODNIH NEPOGODA I DRUGIH NESREĆA

Broj katastrofa je u svijetu višestruko povećan tokom posljednjih decenija, čineći ih najvećom preprekom održivog razvoja. Sa porastom broja katastrofa raste i visina sredstava neophodnih za sanaciju posljedica, a, nažalost, raste i broj posljedica koje se ne mogu sanirati ili ublažiti. Prirodne i druge vrste katastrofa, koje ugrožavaju i odnose […]

Read More