Close

Zaštita od poplava

Projekat Prekogranična zaštita i spasavanje od poplava, koji je finansiran od strane Evropske unije u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora imao je za cilj unapređenje otpornosti prekogranične zone i ciljnih opština na poplave, jačanjem tehničkih i ljudskih kapaciteta, prekograničnom saradnjom i podizanjem nivoa svijesti stanovništva o prevenciji i borbi sa ovom prirodnom nepogodom.

Projekat je realizovan u opštinama Pljevlja, Berane, Nikšić, Prijepolje, Priboj i Nova Varoš, u partnerstvu sa Direktoratom za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije – Sektorom za vanredne situacije i u saradnji sa opštinskim službama zaštite i spašavanja iz ciljnih opština.

Glavne aktivnosti projekta su uključivale nabavku opreme za zaštitu i spasavanje od poplava, obuke i seminare za spasioce, prekogranične pokazne vježbe, izradu standardnih operativnih procedura za pružanje prekogranične pomoći, izradu planova za zaštitu od poplava, kampanju  informisanja stanovništva koja se sastojala od organizovanja predavanja u osnovnim školama, izrade i podjele različitih publikacija na ovu temu, TV i radio emisija, podjela promotivnog materijala i konferencija za medije u cilju predstavljanja glavnih rezultata i aktivnosti projekta. Oprema koja je kroz ovaj projekat nabavljena u Crnoj Gori se sastoji od rafterskih i aluminijumskih čamaca, nosila, suvih odijela, uniformi, čizama, cipela, kompleta za pružanje prve pomoći, kompleta spasilačke opreme i ostale opreme za spasioce.

Ukupna vrijednost nabavljene opreme za Direktorat za vanredne situacije Crne Gore iznosila je 92,781.61 eura.

Realizacija projekta je trajala od 15. avgusta 2012. do 15. aprila 2014.

U okviru projekta su urađene publikacije:

Brošura o zaštiti u slučaju poplava

Letak za djecu

Letak o sistemu zaštite i spasavanja u Crnoj Gori

Bilten 1

Bilten 2

Bilten 3