Close

Zaštita reproduktivnog zdravlja

Projekat PARHS – Preventivne akcije u sektoru reproduktivnog zdravlja, koji je finansirala Evropska unija  u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora, imao je za cilj unapređenje stanja reproduktivnog zdravlja žena u prekograničnoj oblasti između Srbije i Crne Gore, a glavna ciljna grupa projekta su bile žene u reproduktivnoj dobi.

Projekat je realizovan u opštinama Nikšić, Pljevlja, Berane, Novi Pazar i Raška u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore, domovima zdravlja iz ciljnih opština i Regionalnom razvojnom agencijom Sandžaka – SEDA.

Projekat je uključivao aktivnosti koje su, s jedne strane, doprinijele unapređenju kvaliteta zdravstvenih usluga u ciljnim opštinama kroz nabavku opreme i organizovanje stručnih obuka za ljekare i medicinsko osoblje, a sa druge strane, putem aktivne informativne kampanje unaprijeđen je nivo svijesti ciljne grupe o važnosti preventivnih pregleda za očuvanje reproduktivnog zdravlja.

Ukupna vrijednost nabavljene opreme za domove zdravlja iz ciljnih opština u Crnoj Gori je iznosila 102.804,68 eura.

Realizacija projekta je trajala od 1. avgusta 2012. do 31. januara 2014.

U okviru projekta su pripremljene publikacije na teme o reproduktivnom zdravlju:

TV spot koji je je napravljen u okviru projekta u cilju pozivanja žena da obave preventivne preglede možete pogledati ovdje:

 

Obavještenja