CrnogorskiEnglish (UK)

IPA logo

SEEM

logo

YouTube Channel

Our motto

Facta, facta non verba!

 

FORS Montenegro team

Who's Online

We have 130 guests and no members online

Cross-border Fire Protection

Valuable equipment for protection from fires procured

Pres fire 2 2The equipment procured within the project "Cross-border Fire Protection" for the Directorate for Emergency Management and municipal protection and rescue services from Niksic, Pljevlja, Pluzine, Savnik and Zabljak is worth € 95,675 and will significantly contribute to capacity building of these institutions and services for more efficient protection from fires which cause considerable negative consequences, especially during summer months. The equipment procured consists of firefighting overalls, helmets and belts, protective gloves, backpack firefighting pumps and firefighting brooms. The equipment was presented during the press conference organised in Podgorica, on 31 May, during which the speeches were given by: Mr Mirsad Mulić, Director General of the Directorate for Emergency Management of the Ministry of Interior of Montenegro, Ms Donata Von Sigsfeld, Programme Manager at the Delegation of the European Union to Montenegro, Ms Ana Vukadinović, Acting Director General for Coordination of EU Assistance Programmes at the Ministry of Foreign Affairs and European Integration, Mr Samir Agić, Assistant Minister for Protection and Rescue of the Ministry of Security of BiH, Mr Edin Garaplija, Head of the Institute for Protection of Fires and Explosions from Sarajevo, Mr Veselin Gardašević, Head of Protection and Rescue Service of Nikšić Municipality and Mr Veselin Šturanović, Executive Director of FORS Montenegro.

Read more...

Požari na otvorenom prostoru

Sve učestalije pojave šumskih požara često poprimaju velike razmjere i, osim šuma, ugrožavaju i poljoprivredne kulture, naseljena mjesta i ljudske živote.
Analize pokazuju da je 65,4% požara izazvano nepažnjom. Ljudi izazivaju požare namjerno, ili iz nehata i neznanja. Čovjek (antropogeni faktor) je uzročnik 95% šumskih požara u Crnoj Gori u posljednjih 20 godina. Manji broj požara je prouzrokovan udarima groma.
Posljedice šumskih požara se osjećaju dugi niz godina nakon njihovog dešavanja, jer se negativno odražavaju na biološku raznovrsnost (biodiverzitet), nestaju rijetke ugrožene biljne i životinjske vrste, mijenja se pejzaž, mijenjaju se fizičko-hemijske osobine zemljišta.

Kako bi se smanjio rizik od požara, poželjno je da:
• ne bacate upaljene cigarete na otvorenom prostoru;
• ne spaljujete travu, nisko rastinje ni smeće na otvorenom prostoru, u urbanim sredinama, kao i na obradivim površinama ili u blizini šuma;
• ne palite roštilj na otvorenom prostoru u blizini šuma ili u blizini suve trave ili grana;
• izbjegavate radove na otvorenom koji bi mogli da izazovu požar;
• ne ostavljate smeće u šumi zbog mogućnosti samozapaljenja;
• vodite računa o upotrebi otvorenog plamena i zabrane pušenja prilikom izvođenja žetvenih radova;
• poštujete naredbe nadležnih organa o zabrani loženja vatre na otvorenom prostoru u periodu pojačane požarne opasnosti;
• poštujete znake zabrane pristupa u oblastima velike opasnosti od požara.

Read more...

Smanjenje rizika od katastrofa (Disaster Risk Reduction – DRR)

Broj prirodnih katastrofa je u svijetu višestruko povećan tokom posljednjih decenija, čineći ih najvećom preprekom održivog razvoja. Sa porastom broja katastrofa raste i visina sredstava neophodnih za sanaciju posljedica, a nažalost, raste i broj posljedica koje se ne mogu sanirati ili ublažiti.
Prirodne i druge vrste katastrofa, koje ugrožavaju i odnose ljudske živote i uzrokuju znatnu materijalnu štetu, mogu se desiti bilo gdje i bilo kada, često iznenada i bez prethodnog upozorenja. U takvim situacijama ljudi se lako uspaniče, jer ne znaju šta bi trebalo učiniti. Iako niko ne može biti potpuno bezbjedan od posljedica katastrofa, ipak možemo učiniti mnogo kako bi se posljedice ublažile – na prvom mjestu dobrom pripremljenošću i poznavanjem preventivnih mjera. Zato je pripremljenost lokalnih zajednica i pojedinaca za preventivno djelovanje od velikog značaja kada je u pitanju smanjenje rizika od katastrofa (Disaster Risk Reduction – DRR).

Smanjenje rizika od katastrofa (Disaster Risk Reduction – DRR) ima za cilj da umanji štetu prouzrokovanu elementarnim nepogodama, kao što su zemljotresi, poplave, suše i požari, kroz preventivno djelovanje.

Read more...

Međunarodne inicijative za smanjenje rizika od katastrofa

Osnovnu međunarodnu inicijativu u oblasti smanjenja rizika od katastrofa predstavlja Međunarodna strategija za smanjenje rizika od katastrofa Ujedinjenih nacija (UNISDR). Osnovni dokument ove inicijative predstavlja Sendai okvir za smanjenje rizika od katastrofa za period 2015-2030, koji je usvojen na Trećoj Svjetskoj konferenciji za smanjenje rizika od katastrofa, održanoj od 14. do 18. marta 2015. godine u Sendai-u, Miiagi u Japanu, i predstavlja prvi međunarodni ugovor, izgrađen na naučenim lekcijama iz primjene Hyogo okvira za akciju 2005-2015.

Četiri prioritetne oblasti Sendai okvira su:
• Unaprijediti razumijevanje rizika od hazarda,
• Jačati institucionalni okvir za upravljanje rizicima od hazarda,
• Investirati u smanjenje rizika i jačanje otpornosti prirodnih i društvenih sistema,
• Unaprijediti spremnost za odgovor na katastrofe i obnovu kroz oporavak, rehabilitaciju i rekonstrukciju.

Imajući u vidu značaj smanjenja rizika od katastrofa, svaka država ima primarnu odgovornost za svoj sopstveni održivi razvoj i za primjenu efikasnih mjera za smanjenje rizika od katastrofa, uključujući i mjere zaštite ljudi na njenoj teritoriji, infrastrukture i ostalih državnih resursa. U tom cilju države razvijaju nacionalne platforme za smanjenje rizika od katastrofa.

Kroz nacionalnu platformu obezbjeđuje se učešće svih subjekata društva koji, svaki u svom segmentu razvoja zemlje i društva u cjelini, treba da obezbijede da se u najvećoj mogućoj mjeri izgradi svijest o postojanju opasnosti od katastrofa.

Read more...

Lectures on Disaster Risk Reduction

DSC 8334In order to inform youth on types and causes of natural and other disasters, their consequences and preventive measures for their reduction, educational lectures on Disaster Risk Reduction were organised from 21 to 28 April for 1st and 2nd grade high school students from Nikšić, Pljevlja, Plužine, Žabljak and Šavnik. The lectures were organised in cooperation with the Directorate for Emergency Management of the Ministry of Interior of Montenegro and its field offices in Nikšić and Pljevlja as well as Protection and Rescue Units from Nikšić, Pljevlja and Žabljak. The following topics were elaborated through interaction between lecturers and students: definition and types of emergency situations, authorities in charge of emergencies, most frequent emergency situations in Montenegro and the region in the previous decades, the role of youth in disaster risk reduction, preventive measures which should be undertaken by each individual, etc.

Read more...

EU Programs Brochure

Programi EU

 

Implementacija projekata

Prirucnik za IP

Brošura o IPA II

Brosura IPA2

Pisanje projekata

Prirucnik za PP

Welcome to Niksic

BrochureNK

Mapa Nikšića

Mapa