CrnogorskiEnglish (UK)

IPA logo

SEEM

logo

YouTube Channel

Our motto

Facta, facta non verba!

 

FORS Montenegro team

Who's Online

We have 64 guests and no members online

Poziv za učešće u programu obuke za pisanje i realizaciju projekata i programu malih grantova

IPA logo

U cilju jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva za pisanje i realizaciju projekata, kao i promovisanja Instrumenta za pretpristupnu podršku – IPA i ostalih programa podrške Evropske unije, FORS Montenegro – Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore realizuje projekat Let's Grow Together with IPA 2, koji finansira Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori.
Projekat uključuje program obuke za pisanje i realizaciju projekata u skladu sa pravilima EU, kao i realizaciju programa malih grantova za organizacije civilnog društva koje budu učestvovale u programu obuke.
Treninzi za pisanje i realizaciju projekata će biti organizovani tokom novembra i decembra 2016, a pravo učešća imaju OCD koje ispunjavaju sljedeće uslove:
-  imaju status pravnog lica;
-  registrovane su u jednoj od sljedećih opština: Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Mojkovac, Nikšić, Petnjica, Plav, Plužine, Pljevlja, Rožaje, Šavnik i Žabljak;
-  neprofitnog su karaktera.
Nakon treninga za pisanje projekata, biće raspisan Poziv za dodjelu grantova organizacijama civilnog društva koje budu učestvovale u programu obuke i koje ispunjavaju sljedeće uslove:
-  registrovane su najmanje 12 mjeseci prije isteka roka za dostavljanje prijedloga projekata;
-  imaju godišnji promet manji od 30.000 eura;
-  djeluju u jednoj od sljedećih oblasti: održivi razvoj, zaštita životne sredine i klimatske promjene, socijalne politike, omladinski rad i politike, socijalno preduzetništvo, ruralni razvoj, zadovoljavanje potreba osoba sa invaliditetom.

Troškovi smještaja, ishrane i putni troškovi učesnika treninga će biti pokriveni iz Projekta.
Prijavu za učešće u programu obuke možete izvršiti najkasnije do 8. novembra 2016. putem i-mejla This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  popunjavanjem prijavnog formulara koji možete preuzeti ovdje.
Broj učesnika je ograničen. FORS Montenegro zadržava pravo odluke o izboru i ukupnom broju polaznika, u skladu sa utvrđenim kriterijumima i finansijskim mogućnostima o čemu možete dobiti više informacija ako nas kontaktirate.


FORS Montenegro
Ivana Milutinovića 10
81400 Nikšić
Tel: 040/212 484

Projekat Let's Grow Together with IPA 2 se realizuje u saradnji sa NVU Opstanak i Ministarstvom vanjskih poslova i evropskih integracija.

 

EU Programs Brochure

Programi EU

 

Implementacija projekata

Prirucnik za IP

Brošura o IPA II

Brosura IPA2

Pisanje projekata

Prirucnik za PP

Welcome to Niksic

BrochureNK

Mapa Nikšića

Mapa