CrnogorskiEnglish (UK)

IPA logo

SEEM

logo

YouTube Channel

Our motto

Facta, facta non verba!

 

FORS Montenegro team

Who's Online

We have 76 guests and no members online

Šta sve može biti preduzetništvo

Po pravilu svaka preduzetnička aktivnost može se organizovati kao društveno preduzetništvo; sve što je u okviru pozitivnih zakonskih propisa i nije u suprotnosti sa etičkim normama poslovanja. Postoje brojne dileme i rasprave treba li, na primjer, organizacija da započinje poslovanje koje nije povezano sa njenom misijom poslovanja? Tu nema jednoznačnog niti tačnog odgovora. Svaka organizacija treba unutar sebe da usaglasi okvire u okviru kojih želi da se kreće i posluje, a da pritom ne naruši sopstvene vrijednosti i principe djelovanja.
Uvijek je nekako lakše ostati u zoni komfora, u području koje vam je poznato, za koje imate znanja, kontakte i vještine.


Logično je i primjereno da udruženje koje se bavi zaštitom prirode organizuje školu u prirodi ili pokrene rad eko-turističke agencije. Isto tako, vrlo često udruženja prvo razviju određene poslovne aktivnosti unutar udruženja jer ih besplatno pružaju svojim korisnicima, a onda nakon nekog vremena odluče da ih izdvoje kao posebne poslovne aktivnosti i da ih naplaćuju na tržištu. To mogu biti usluge edukacije, pravnog savjetovanja, psiho-socijalne podrške, prevođenja, marketinga i mnoge druge.
Isto je tako logično i prihvatljivo krenuti od znanja i vještina korisnika, raspoloživih i lako dostupnih resursa u zajednici i pokrenuti proizvodnju eko-hrane, rukotvorina, odjeće, zatim usluge pranja i peglanja, pospremanja, održavanja javnih površina, pomoći u kući, ukoliko naravno postoji potražnja za takvim uslugama.
No, ponekad dobra poslovna ideja ne mora imati veze s misijom poslovanja da bi zadovoljila sve kriterijume koji određuju društvenog preduzetnika. U tom slučaju važno je postići saglasnost unutar organizacije, znati da takva – skroz nova djelatnost – neće ugroziti dosadašnje poslovanje udruženja. Kod novog područja poslovanja uvijek su veći rizici i potrebno je više resursa, posebno ljudskih – znanja, ali i sati i dana rada na pripremi i organizaciji novog poslovanja. Na primjer, možete otvoriti kafić, restoran, poslastičarnicu ili pokrenuti građevinsku firmu, sopstvenu pivaru, otvoriti školu stranih jezika, rent-a-car, proizvoditi maske, odjeću i sl. Važno je znati zašto to radite, kako organizujete i vodite svoje poslovanje, kako raspoređujete
dobit i kako postižete ravnotežu ciljeva (društvenih, ekonomskih i ekoloških).

EU Programs Brochure

Programi EU

 

Implementacija projekata

Prirucnik za IP

Brošura o IPA II

Brosura IPA2

Pisanje projekata

Prirucnik za PP

Welcome to Niksic

BrochureNK

Mapa Nikšića

Mapa