CrnogorskiEnglish (UK)

IPA logo

SEEM

logo

YouTube Channel

Our motto

Facta, facta non verba!

 

FORS Montenegro team

Who's Online

We have 75 guests and no members online

Zadruge

Važan oblik društvenog preduzetništva su zadruge, koje u Crnoj Gori imaju stogodišnju tradiciju i možemo reći da principi zadrugarstva u vrijednosnom smislu predstavljaju i osnov razvoja društvenog preduzetništva.
Zadruga je dobrovoljno, otvoreno, samostalno i nezavisno društvo kojim upravljaju njeni članovi, a svojim radom i drugim aktivnostima ili korišćenjem njenih usluga, na temelju zajedništva i uzajamne pomoći ostvaruju, unapređuju i štite svoje pojedinačne i zajedničke privredne, ekonomske, socijalne, obrazovne, kulturne i druge potrebe i interese i ostvaruju ciljeve zbog kojih je zadruga osnovana.
Zadružno poslovanje zasnovano je na temeljnim ljudskim vrijednostima kao što su uzajamna pomoć, lična i društvena odgovornost, ravnopravnost članova, pravičnost, solidarnost i etičnost u poslovanju. Upravo zato, za pokretanje i održivost rada zadruge potreban je visok stepen društvene kohezije; ključnog gradivnog materijala svakog udruživanja.


Prije svega, potreban je visok nivo međusobnog povjerenja, spremnost na udruživanje i dijeljenje resursa, veliki dio volonterskog rada i spremnost na sagledavanje šire razvojne i društvene perspektive. Pritom, udruživanje i poslovanje treba da budu zasnovani na ravnoteži zadovoljenja pojedinačnih interesa zadrugara i zajedničkog razvojnog interesa.

Zadružna načela određuju suštinu i svrhu postojanja i zadružnog poslovanja:
- dobrovoljno i otvoreno članstvo;
- nadzor poslovanja od strane članova;
- ekonomsko učešće članova u radu zadruge i raspodjeli dobiti;
- samostalnost i nezavisnost;
- obrazovanje, stručno usavršavanje i informisanje članova zadruge;
- saradnja među zadrugama;
- briga za zajednicu.

Sva ova načela ukazuju na način poslovanja, koji na prvo mjesto stavlja čovjeka, zadrugara; on ravnopravno učestvuje u upravljanju, ima uvid u poslovanje, priliku za profesionalno usavršavanje i učestvuje u razvoju zajednice. To su ujedno i principi za prepoznavanje društvenih preduzetnika.

EU Programs Brochure

Programi EU

 

Implementacija projekata

Prirucnik za IP

Brošura o IPA II

Brosura IPA2

Pisanje projekata

Prirucnik za PP

Welcome to Niksic

BrochureNK

Mapa Nikšića

Mapa