CrnogorskiEnglish (UK)

IPA logo

SEEM

logo

YouTube Channel

Our motto

Facta, facta non verba!

 

FORS Montenegro team

Who's Online

We have 71 guests and no members online

Publications

Poziv za učešće u treninzima na temu pisanja i realizacije projekata

IPA logo web

U cilju jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva za pisanje i realizaciju projekata, FORS Montenegro – Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore će tokom novembra i decembra 2017. realizovati obuke na pomenute teme.
Pravo učešća imaju OCD koje ispunjavaju sljedeće uslove:

  • imaju status pravnog lica;
  • registrovane su u jednoj od sljedećih opština: Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Mojkovac, Nikšić, Petnjica, Plav, Plužine, Pljevlja, Rožaje, Šavnik i Žabljak;
  • neprofitnog su karaktera;
  • nijesu bile uključene u programu obuke koji je organizovan u okviru ovog Projekta tokom novembra i decembra 2016. godine.

Troškovi smještaja, ishrane i putni troškovi učesnika treninga će biti pokriveni iz Projekta.
Prijavu za učešće u treninzima možete izvršiti najkasnije do 5. novembra 2017. putem i-mejla This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. popunjavanjem prijavnog formulara koji možete preuzeti ovdje.
S obzirom na to da je broj mjesta ograničen, izbor ćemo vršiti prema redosljedu primljenih prijava od kandidata koji ispunjavaju prethodno navedene uslove. FORS Montenegro zadržava pravo odluke o izboru i ukupnom broju polaznika, u skladu sa utvrđenim kriterijumima i finansijskim mogućnostima o čemu možete dobiti više informacija ako nas kontaktirate.

FORS Montenegro
Ivana Milutinovića 10
81 400 Nikšić
Tel: 040/212 484

Treninzi se organizuju u okviru projekta Let's grow together with IPA 2, koji finansira Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori kroz Instrument za civilno društvo, a koji ima za cilj jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva iz navedenih opština za pisanje i realizaciju projekata, kao i promovisanje Instrumenta za pretpristupnu podršku – IPA i ostalih programa podrške Evropske unije među potencijalnim korisnicima. Projekat se realizuje u saradnji sa NVU Opstanak i Ministarstvom evropskih poslova.

EU Programs Brochure

Programi EU

 

Implementacija projekata

Prirucnik za IP

Brošura o IPA II

Brosura IPA2

Pisanje projekata

Prirucnik za PP

Welcome to Niksic

BrochureNK

Mapa Nikšića

Mapa