Close

Jačanje kapaciteta opštinskih timova za upravljanje u vanrednim situacijama

U cilju unapređenja koordinacije aktivnosti nadležnih organa na lokalnom nivou u slučaju vanrednih situacija, u Žabljaku je 9. i 10. septembra održana obuka za opštinske timove za upravljanje u vanrednim situacijama na temu Smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje u vanrednim situacijama. Obuku je prošlo 20 pripadnika opštinskih timova za upravljanje u vanrednim situacijama iz Nikšića, Žabljaka, Pljevalja, Plužina i Šavnika. S obzirom na to da su opštinski timovi za upravljanje u vanrednim situacijama među glavnim akterima kada opasnost pogodi određenu opštinu, tokom obuke učesnici su imali priliku da čuju više informacija o ključnim konceptima smanjenja rizika od katastrofa, ulozi opštinskih timova u slučaju vanredne situacije, komponentama upravljanja rizicima od katastrofa na lokalnom nivou, identifikaciji, procjeni i praćenju rizika i formulaciji lokalnih planova. Takođe, na treningu je bilo riječi i o međunarodnim inicijativama i saradnji u oblasti smanjenja rizika od katastrofa.
Pored unapređenja znanja i vještina za smanjenje rizika od katastrofa na lokalnom nivou, cilj obuke je bio i razmjena iskustava i unapređenje saradnje između timova iz različitih opština, koji se u slučajevima vanrednih situacija suočavaju sa istim zadacima i izazovima.

Obuka je organizovana u sklopu projekta „Prekogranična zaštita od požara“, koji finansira Evropska unija u okviru Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora, a realizuju FORS Montenegro – Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore, Direktorat za vanredne situacije MUP-a Crne Gore, Ministarstvo sigurnosti BiH i Institut za zaštitu od požara i eksplozija iz Sarajeva.

Obavještenja