Close

Javni pozivi

Contract title: Supply of new vehicles

Publication reference: TD/VEHICLES/MNE-BIH/2022/03

FORS Montenegro – Foundation for the Development of Northern Montenegro intends to award a supply contract for supply and delivery of a new special truck for garbage disposal with crane for Utility Company Nikšić and new terrain vehicles for public institutions in charge of environmental protection in Nikšić.

The procurement procedure is launched within the project Cross-border Environmental Initiative, funded by the European Union through the Delegation of the European Union to Bosnia and Herzegovina within the IPA Cross-border Cooperation Programme Bosnia and Herzegovina – Montenegro 2014-2020. The project is co-financed by the Ministry of Public Administration, Digital Society and Media of Montenegro.

The deadline for submission of tenders is 5th April 2022 at 13:00 CET.

The tender dossier is available at the following link

Here you can download the Clarifications No 1 published on 16.03.2022.

Here you can download the Corrigendum No 1 published on 16.03.2022.

Here you can download the Award Notice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziv organizacijama civilnog društva za dostavljanje prijedloga projekata u okviru projekta GEAR – Green Economy for Advanced Region, Referentni broj poziva: GEAR/2017/394-354/MNE-1

FORS Montenegro – Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore u okviru projekta „GEAR – Green Economy for Advanced Region“ objavljuje Poziv za dostavljanje prijedloga projekata u cilju podrške lokalnim organizacijama civilnog društva za povećanje njihovog doprinosa u oblasti zaštite životne sredine.

Projekat „GEAR – Green Economy for Advanced Region“ finansira Evropska unija u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima za 2016-2017. Projekat sufinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore.

Rok za predaju prijedloga projekata je 11. oktobar 2019. do 16 časova

Pravo učešća u ovom pozivu imaju organizacije civilnog društva registrovane u skladu sa važećim zakonima Crne Gore, a koje ispunjavaju sljedeće uslove:

  • imaju status pravnog lica
  • neprofitnog su karaktera
  • imaju državljanstvo Crne Gore tj. osnovane su u Crnoj Gori
  • registrovane su najmanje 6 mjeseci prije roka za dostavljanje prijedloga projekata
  • direktno su odgovorne za pripremu i upravljanje projektom sa koaplikantima (ukoliko ih ima) i u čemu ne djeluju kao posrednik
  • djeluju u sljedećim oblastima: održivi razvoj, zaštita životne sredine i klimatske promjene, socio-ekonomski razvoj, obrazovanje, socijalne politike i usluge, omladinski rad i politike, volonterizam, ruralni razvoj i sl.

Napomena: Organizacije koje su bile korisnici u okviru Programa za razvoj civilnog društva – Višegodišnji programi (tj. korisnici operativnih grantova (Odluka Komisije C(2012)5705, Referentni broj poziva:  EuropeAid/136034/C/ACT/Multi) i korisnici dugoročnih grantova (Odluka Komisije C(2014)9571, Referentni broj poziva: EuropeAid/150147/DH/ACT/ PRAREG) nisu prihvatljivi kao aplikanti u okviru ovog Poziva. Oni mogu učestvovati kao koaplikanti.

Smjernice za aplikante uključujući anekse u vidu dokumentacije koju je potrebno ispuniti prilikom predaje prijedloga projekata i dokumentacije za informisanje su dostupne u prostorijama FORS Montenegra na adresi Ivana Milutinovića 10, 81 400 Nikšić ili na sljedećim linkovima:

Smjernice za aplikante

DOKUMENTI ZA POPUNJAVANJE:

Aneks A_Prijavni formular

Aneks B_ BUDŽET

Aneks C_Matrica logičkog okvira

Aneks D_Obrazac o pravnom statusu

Aneks E_Finansijski identifikacioni obrazac

DOKUMENTI ZA INFORMISANJE:

Aneks F_Posebni uslovi

Aneks II_Opsti uslovi

Aneks IV_Zahtjev za plaćanje

Aneks V_Finalni narativni izvještaj – forma

Aneks V_Finansijski izvjestaji_forma

Aneks V_Periodični narativni izvještaj – forma

Aneks VI_Dokument o prenosu vlasništva

Aneks VII_Procedure nabavki za Korisnike granta

 

Ovaj dokument je urađen uz finansijsku podršku Evropske unije i Ministarstva javne uprave Crne Gore. Sadržaj dokumenta isključiva je odgovornost FORS Montenegra i ne odražava nužno stavove Evropske unije i Ministarstva javne uprave Crne Gore.