Close

Javni pozivi

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće u obukama koje se organizuju u okviru projekta GEAR – Green Economy for Advanced Region

FORS Montenegro – Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore realizuje projekat „GEAR – Green Economy for Advanced Region“ koji ima za cilj povećanje aktivnosti i uticaja organizacija civilnog društva iz Crne Gore, Srbije, BiH, BJR Makedonije i Albanije u zaštiti životne sredine kroz umrežavanje, jačanje kapaciteta i promovisanje zelene ekonomije. Projekat se realizuje u partnerstvu sa organizacijama SMART Kolektiv iz Srbije, Centar za razvoj i podršku iz BiH, EKO Svest iz BJR Makedonije, EDEN Centar iz Albanije i Udruženjem Slap iz Hrvatske. Projekat finansira Evropska unija u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima za 2016-2017.

U prvoj fazi sprovođenja projekta će, u periodu od druge polovine septembra do aprila 2019* za organizacije civilnog društva iz Crne Gore, Srbije i BiH koje se bave zaštitom životne sredine i održivim razvojem, društveno-ekonomskim razvojem, socijalnom zaštitom i sličnim temama, u saradnji sa partnerskim organizacijama, biti organizovane obuke na sljedeće teme:

  • Zelena ekonomija (dvodnevni trening u Crnoj Gori, 15-16. oktobar 2018*)
  • Javno zastupanje i lobiranje (trodnevni trening u BiH, oktobar 2018*)
  • Učešće u donošenju odluka (dvodnevni trening u Srbiji, novembar 2018*)
  • Upravljanje projektnim ciklusom (četvorodnevni trening u Crnoj Gori, novembar 2018*)
  • Praćenje javnih politika (trodnevni trening u Srbiji, april 2019*)

U narednim fazama sprovođenja projekta biće organizovani treninzi na teme Istraživanja i analize javnih politika i Unapređenje saradnje sa državnom i lokalnim upravama, studijska posjeta uspješnim preduzećima koja posluju po principima zelene ekonomije iz Hrvatske, kao i dodjela grantova organizacijama civilnog društva putem javnog konkursa.

Troškovi smještaja, ishrane i prevoza učesnika treninga će biti pokriveni iz projekta. Kada je u pitanju selekcija i učešće organizacija iz Crne Gore, pravo učešća u programu obuke imaju predstavnici organizacija koje su registrovane u Crnoj Gori, najmanje šest mjeseci prije objavljivanja ovog oglasa, a prijavu za učešće u programu obuke možete izvršiti najkasnije do 1. oktobra 2018. putem i-mejla mdjikanovic@forsmontenegro.org popunjavanjem prijavnog formulara koji možete preuzeti ovdje.

Kriterijumi za odabir kandidata su:

  • Oblast djelovanja organizacije koju predstavlja
  • Prepoznatljivost organizacije u zajednici i prethodno iskustvo i reference organizacije i kandidata – najmanje jedan realizovan projekat/aktivnost iz prihvatljive oblasti
  • Zainteresovanost kandidata i organizacije za učešće u ostalim projektnim aktivnostima i radu mreže OCD-a
  • Obavljen razgovor sa predstavnikom FORS Montenegra

Broj učesnika programa obuke je ograničen, a kandidati mogu učestvovati na jednom ili više treninga, u skladu sa interesovanjem i mogućnostima. FORS Montenegro zadržava pravo odluke o izboru i ukupnom broju polaznika, u skladu sa utvrđenim kriterijumima i finansijskim mogućnostima o čemu možete dobiti više informacija ako nas kontaktirate na broj telefona: 040 212 484 ili posjetite veb-sajt www.forsmontenegro.org

*vremenski plan je indikativan i podložan promjenama o čemu će učesnici biti blagovremeno obavješteni