CrnogorskiEnglish (UK)

IPA logo

SEEM

logo

YouTube kanal

Naš slogan

Facta, facta non verba!

Ko je online

Ko je na mreži: 72 gostiju i nema prijavljenih članova

FORS Crna Gora - Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore

Bavljenje organizovanom fizičkom aktivnošću

Poznato je da je bavljenje sportom ili bilo kojim drugim oblikom fizičke aktivnosti korisno i poželjno kako za odrasle, tako i za djecu. Redovna fizička aktivnost čuva i unapređuje zdravlje, utiče na fizički razvoj, razvoj vještina kod djeteta i na usvajanje motoričkih vještina.
Organizovana sportska aktivnost posebno je značajna i za djecu i za odrasle budući da postoji sve manje prostora za spontanu igru i slobodno kretanje. To se posebno odnosi na gradove gdje ima manje površina za igru (poput velikih parkova), čime opravdano raste strah za sigurnost djeteta u takvom okruženju. Drugi razlog veće potrebe za organizovanom fizičkom aktivnošću su današnje navike i način života, gdje se djetetu nudi mnoštvo privlačnih aktivnosti koje se odvijaju ispred TV-a i kompjutera. Zbog toga je veoma važno da roditelji shvate koliko je potrebno podsticati djecu da se bave nekom organizovanom fizičkom aktivnošću, jer ako njima prepustimo odgovornost da se sami pokrenu, odmah gubimo bitku jer su komjuteri, na prvi pogled puno privlačniji, dostupniji i lakši za konzumaciju.

Nije važno samo upisati dijete na neku sportsku aktivnost. Da bi navedene prednosti sporta došle do izražaja, uz stvaranje navike, vrlo je važno da djeca uživaju u sportu kojim se bave i da imaju pozitivan primjer koji će slijediti. U svemu tome veoma je važna uloga roditelja i trenera koji svojim pristupom i ponašanjem stvaraju sportsku klimu koja podstiče djecu na razvijanje pozitivnih vrijednosti.

Programi Evropske unije

Programi EU

Brošura o IPA 2

Brosura IPA2

Zaštita od požara

Baner PO

Dobro došli u Nikšić

BrosuraNK

Mapa Nikšića

Mapa