CrnogorskiEnglish (UK)

IPA logo

SEEM

logo

YouTube kanal

Naš slogan

Facta, facta non verba!

Ko je online

Ko je na mreži: 82 gostiju i nema prijavljenih članova

FORS Crna Gora - Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore

U Evropskoj komisiji predstavljen projekat DIRECT

Kick of

FORS Montenegro je 18. januara 2017. u Generalnom direktoratu za evropsku civilnu zaštitu i aktivnosti humanitarne pomoći Evorpske komisije (DG ECHO) predstavio projekat DIRECT – DIsaster REsilient Communities and Towns/Zajednice i gradovi otporni na katastrofe koji finansira ovaj Direktorat. Tokom prezentacije je istaknuto da je povod za projekat prepoznata nedovoljna pripremljenost lokalnih zajednica, institucija i službi za efikasniji odgovor na prirodne i druge nepogode čiji broj je u porastu. Tokom prezentacije predstavljene su glavne aktivnosti koje će doprinijeti rješavanju uočenih problema: treninzi za spasioce ne teme vezane za zaštitu i spasavanje u slučajevima požara, poplava, zemljotresa i dr, terenske vježbe spasavanja, treninzi na temu smanjenja rizika od katastrofa (DRR), izrada evakuacionih planova za škole i lokalne zajednice, kampanja informisanja stanovništva o rizicima od katastrofa, studijska posjeta EU, međunarodne konferencije na temu smanjenja rizika od katastrofa itd.


Takođe, naglašena je važnost međunarodne saradnje u ovoj oblasti s obzirom na to da katastrofe ne poznaju administrativne granice. Saradnja, koja će dovesti do razmjene iskustava i modela dobrih praksi, će biti realizovana tokom čitavog trajanja projekta, budući da se projekat realizuje u partnerstvu sa službama iz Slovenije i Češke, a partner iz Crne Gore je Direktorat za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova.
Realizacija projekta je počela 1. januara 2017. i trajaće dvije godine.

Programi Evropske unije

Programi EU

Priručnik za implementaciju

Prirucnik za IP

Brošura o IPA 2

Brosura IPA2

Priručnik za Pisanje projekata

Prirucnik za PP

Dobro došli u Nikšić

BrosuraNK

Mapa Nikšića

Mapa