CrnogorskiEnglish (UK)

IPA logo

SEEM

logo

YouTube kanal

Naš slogan

Facta, facta non verba!

Ko je online

Ko je na mreži: 93 gostiju i nema prijavljenih članova

Budimo otporni

U Sloveniji organizovani trening i vježba za spasioce na temu Spasavanje uz korišćenje užadi

Spasavanje konopima 1U Sloveniji su od 19. do 22. marta organizovani trening i vježba za spasioce iz Crne Gore, Slovenije i Češke na temu Spasavanje uz korišćenje užadi u kojima je učestvovalo 10 predstavnika iz Crne Gore. Obuka na ovu temu je uključivala predavanja i praktičan rad sa simulacijama stvarnih situacija, a poslednjeg dana je organizovana praktična vježba na kojoj su spasioci testirali i pokazali stečena znanja i vještine stečene tokom treninga. Učešće u obuci i vježbi im je omogućilo upoznavanje sa savremenim tehnikama i različitim metodama spasavanja iz visina i dubina, kao i razmjenu znanja i iskustava sa kolegama iz drugih zemalja.

Trening i vježba su organizovani u okviru projekta DIRECT – Budimo otporni na katastrofe, koji finansira Generalni direktorat za evropsku civilnu zaštitu i aktivnosti humanitarne pomoći Evropske komisije (DG ECHO) i predstavljaju još jedan u nizu događaja usmjerenih ka jačanju kapaciteta spasilaca za reagovanje u slučajevima različitih hitnih situacija. Prethodno su u okviru projekta organizovani treninzi i vježbe na temu Spasavanje u slučajevima saobraćajnih nezgoda, Spasavanje u slučajevima požara i Spasavanje u slučajevima poplava.

Spasavanje konopima 8Projekat realizuju FORS Montenegro i Direktorat za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, u partnerstvu sa Vatrogasno-spasilačkom službom opštine Kranj iz Slovenije, Vatrogasno-spasilačkom brigadom Moravsko-Šleskog kraja i Udruženjem vatrogasaca iz Češke. Cilje projekta je unapređenje pripremljenosti lokalnih zajednica, institucija i službi za efikasniji odgovor na prirodne i druge nepogode.

Najvažnije projektne aktivnosti uključuju treninge za spasioce ne teme vezane za zaštitu i spasavanje u slučajevima požara, poplava, zemljotresa i dr, terenske vježbe spasavanja, treninge na temu smanjenja rizika od katastrofa, izradu evakuacionih planova za škole i lokalne zajednice, vježbe evakuacije, kampanju informisanja stanovništva o rizicima od katastrofa, studijsku posjetu EU, međunarodne konferencije na temu smanjenja rizika od katastrofa itd.

Pored glavnih aktivnosti, projekat će jačanjem međunarodne saradnje u ovoj oblasti dovesti i do razmjene iskustava i modela dobrih praksi, kako između institucija i službi koje se bave zaštitom i spasavanjem, tako i samih spasilaca koji se u svom poslu često suočavaju sa istim zadacima i izazovima.

Studijska posjeta institucijama sistema zaštite i spasavanja u Italiji

Studijska1U cilju upoznavanja sa modelima dobre prakse Evropske unije kada je u pitanju zaštita od prirodnih i drugih nepogoda i upravljanje u vanrednim situacijama, u okviru projekta DIRECT od 4. do 6. decembra 2017. organizovana je studijska posjeta Italiji za predstavnike sistema zaštite i spasavanja iz Crne Gore, Češke i Slovenije. Tokom posjete, 16 učesnika se upoznalo sa organizacijom sistema zaštite i spasavanja u Italiji, načinom rada različitih institucija i službi, iskustvima i naučenim lekcijama u koordinaciji određenih nepogoda.
Tokom tri dana, posjećene su sljedeće institucije:
- Sektor za civilnu zaštitu Predsjedništva Savjeta ministara Republike Italije
- Nacionalna vatrogasna služba – Centar za obuku
- Odsjek za civilnu zaštitu Rima
- Ministarstvo odbrane Republike Italije
U okviru posjete organizovano je više sastanaka i prezentacija sa predstavnicima navedenih institucija koji su u velikoj mjeri doprinijeli unapređenju znanja učesnika posjete a svi predstavnici su izrazili želju i spremnost za nastavkom međunarodne saradnje u ovoj oblasti.

Opširnije...

U Češkoj održana Konferencija na temu Značaj prekogranične i regionalne saradnje u smanjenu rizika od katastrofa

04 konf OstravaU Ostravi u Češkoj je 23. i 24. oktobra u okviru projekta DIRECT organizovana Konferencija na temu Značaj prekogranične i regionalne saradnje u smanjenu rizika od katastrofa.
Konferencija je okupila oko 60 predstavnika institucijai organizacija koje se bave zaštitom i spasavanjem i vanrednim situacijama, iz Češke, Slovačke, Slovenije i Crne Gore, a organizovana je u razmjene iskustava i modela dobre prakse u obalsti smanjenja rizika od katastrofa. Tokom konferencije učesnici su predstavili različite koristi od međunarodne saradnje u ovoj oblasti, uključujući sprovođenje zajedničkih projekata, uspostavljanje zajedničkih timova, podršku u korišćenju modernih tehnika za intervencije od strane Evropske unije i obezbjeđivanje međunarodne humanitarne pomoći.

Opširnije...

Obuka i vježba na temu zaštite od poplava za spasilačke službe iz Crne Gore, Slovenije i Češke

DSC 0259U okviru projekta DIRECT – Budimo otporni na nepogode na Skadarskom jezeru je danas održana međunarodna pokazna vježba na temu zaštite od poplava u kojoj su spasioci iz Crne Gore, Slovenije i Češke provjerili i pokazali spremnost za reagovanje uz koriščenje brana i pumpi visokog kapaciteta. Vježbi je prethodila četvorodnevna obuka spasilaca iz tri zemlje na ovu temu koja je uključivala teoretski i praktični dio i tokom koje su učesnici imali priliku da od instruktora iz Slovenije sa značajnim iskustvom u ovoj oblasti uče o savremenim metodama zaštite od poplava.

Opširnije...

U Sloveniji organizovani trening i vježba za spasioce na temu Zaštita od požara

Slika slU Sloveniji su od 15. do 19. oktobra organizovani trening i vježba za spasioce iz Crne Gore, Slovenije i Češke na temu Zaštita od požara u kojima je učestvovalo 11 predstavnika iz Crne Gore. Obuka na ovu temu je uključivala predavanja i praktičan rad sa simulacijama stvarnih požara, a poslednjeg dana je organizovana praktična vježba na kojoj su spasioci testirali i pokazali znanja i vještine stečene tokom treninga. Učešće u obuci i vježbi im je omogućilo upoznavanje sa savremenim tehnikama i različitim metodama gašenja požara, uključujući gašenje iz helihoptera, provjeru nivoa pripremljenosti za reagovanje, kao i razmjenu znanja i iskustava sa kolegama iz drugih zemalja.
Trening i vježba su organizovani u okviru projekta DIRECT – Budimo otporni na katastrofe, koji finansira Generalni direktorat za evropsku civilnu zaštitu i aktivnosti humanitarne pomoći Evropske komisije (DG ECHO) i predstavljaju drugi u nizu događaja usmjerenih ka jačanju kapaciteta spasilaca za reagovanje u slučajevima različitih hitnih situacija. Prethodno su u junu ove godine organizovani trening i vježba na temu Spasavanje u slučajevima saobraćajnih nezgoda.

Opširnije...

Programi Evropske unije

Programi EU

Priručnik za implementaciju

Prirucnik za IP

Brošura o IPA 2

Brosura IPA2

Priručnik za Pisanje projekata

Prirucnik za PP

Dobro došli u Nikšić

BrosuraNK

Mapa Nikšića

Mapa