CrnogorskiEnglish (UK)

IPA logo

SEEM

logo

YouTube kanal

Naš slogan

Facta, facta non verba!

Ko je online

Ko je na mreži: 68 gostiju i nema prijavljenih članova

U Sloveniji organizovani trening i vježba za spasioce na temu Zaštita od požara

Slika sl

U Sloveniji su od 15. do 19. oktobra organizovani trening i vježba za spasioce iz Crne Gore, Slovenije i Češke na temu Zaštita od požara u kojima je učestvovalo 11 predstavnika iz Crne Gore. Obuka na ovu temu je uključivala predavanja i praktičan rad sa simulacijama stvarnih požara, a poslednjeg dana je organizovana praktična vježba na kojoj su spasioci testirali i pokazali znanja i vještine stečene tokom treninga. Učešće u obuci i vježbi im je omogućilo upoznavanje sa savremenim tehnikama i različitim metodama gašenja požara, uključujući gašenje iz helihoptera, provjeru nivoa pripremljenosti za reagovanje, kao i razmjenu znanja i iskustava sa kolegama iz drugih zemalja.
Trening i vježba su organizovani u okviru projekta DIRECT – Budimo otporni na katastrofe, koji finansira Generalni direktorat za evropsku civilnu zaštitu i aktivnosti humanitarne pomoći Evropske komisije (DG ECHO) i predstavljaju drugi u nizu događaja usmjerenih ka jačanju kapaciteta spasilaca za reagovanje u slučajevima različitih hitnih situacija. Prethodno su u junu ove godine organizovani trening i vježba na temu Spasavanje u slučajevima saobraćajnih nezgoda.

Projekat realizuju FORS Montenegro i Direktorat za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, u partnerstvu sa Vatrogasno-spasilačkom službom opštine Kranj iz Slovenije, Vatrogasno-spasilačkom brigadom Moravsko-Šleskog kraja i Udruženjem vatrogasaca iz Češke. Cilj projekta je unapređenje pripremljenosti lokalnih zajednica, institucija i službi za efikasniji odgovor na prirodne i druge nepogode.

Najvažnije projektne aktivnosti uključuju treninge za spasioce ne teme vezane za zaštitu i spasavanje u slučajevima požara, poplava, zemljotresa i dr, terenske vježbe zaštite i spasavanja, treninge na temu smanjenja rizika od katastrofa, izradu evakuacionih planova za škole i lokalne zajednice, vježbe evakuacije, kampanju informisanja stanovništva o rizicima od katastrofa, studijsku posjetu EU, međunarodne konferencije na temu smanjenja rizika od katastrofa itd.

Pored glavnih aktivnosti, projekat će jačanjem međunarodne saradnje u ovoj oblasti dovesti i do razmjene iskustava i modela dobrih praksi, kako između institucija i službi koje se bave zaštitom i spasavanjem, tako i samih spasilaca koji se u svom poslu često suočavaju sa istim zadacima i izazovima.

Slike sa treninga i vježbe možete pogledati ovdje.

Programi Evropske unije

Programi EU

Priručnik za implementaciju

Prirucnik za IP

Brošura o IPA 2

Brosura IPA2

Priručnik za Pisanje projekata

Prirucnik za PP

Dobro došli u Nikšić

BrosuraNK

Mapa Nikšića

Mapa