CrnogorskiEnglish (UK)

IPA logo

SEEM

logo

YouTube kanal

Naš slogan

Facta, facta non verba!

Ko je online

Ko je na mreži: 162 gostiju i nema prijavljenih članova

U Češkoj održana Konferencija na temu Značaj prekogranične i regionalne saradnje u smanjenu rizika od katastrofa

04 konf Ostrava
29 konf Ostrava
02 konf Ostrava

U Ostravi u Češkoj je 23. i 24. oktobra u okviru projekta DIRECT organizovana Konferencija na temu Značaj prekogranične i regionalne saradnje u smanjenu rizika od katastrofa.
Konferencija je okupila oko 60 predstavnika institucijai organizacija koje se bave zaštitom i spasavanjem i vanrednim situacijama, iz Češke, Slovačke, Slovenije i Crne Gore, a organizovana je u razmjene iskustava i modela dobre prakse u obalsti smanjenja rizika od katastrofa. Tokom konferencije učesnici su predstavili različite koristi od međunarodne saradnje u ovoj oblasti, uključujući sprovođenje zajedničkih projekata, uspostavljanje zajedničkih timova, podršku u korišćenju modernih tehnika za intervencije od strane Evropske unije i obezbjeđivanje međunarodne humanitarne pomoći.

Konferencija je organizovana u okviru projekta DIRECT – Budimo otporni na katastrofe, koji finansira Generalni direktorat za evropsku civilnu zaštitu i aktivnosti humanitarne pomoći Evropske komisije (DG ECHO) koji realizuju FORS Montenegro i Direktorat za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, u partnerstvu sa Vatrogasno-spasilačkom službom opštine Kranj iz Slovenije, Vatrogasno-spasilačkom brigadom Moravsko-Šleskog kraja i Udruženjem vatrogasaca iz Češke. Cilj projekta je unapređenje pripremljenosti lokalnih zajednica, institucija i službi za efikasniji odgovor na prirodne i druge nepogode.

Najvažnije projektne aktivnosti uključuju treninge za spasioce ne teme vezane za zaštitu i spasavanje u slučajevima požara, poplava, zemljotresa i dr, terenske vježbe spasavanja, treninge na temu smanjenja rizika od katastrofa, izradu evakuacionih planova za škole i lokalne zajednice, vježbe evakuacije, kampanju informisanja stanovništva o rizicima od katastrofa, studijsku posjetu EU, međunarodne konferencije na temu smanjenja rizika od katastrofa itd.

Pored glavnih aktivnosti, projekat će jačanjem međunarodne saradnje u ovoj oblasti dovesti i do razmjene iskustava i modela dobrih praksi, kako između institucija i službi koje se bave zaštitom i spasavanjem, tako i samih spasilaca koji se u svom poslu često suočavaju sa istim zadacima i izazovima.

 

Programi Evropske unije

Programi EU

Brošura o IPA 2

Brosura IPA2

Zaštita od požara

Baner PO

Dobro došli u Nikšić

BrosuraNK

Mapa Nikšića

Mapa