CrnogorskiEnglish (UK)

IPA logo

SEEM

logo

YouTube kanal

Naš slogan

Facta, facta non verba!

Ko je online

Ko je na mreži: 83 gostiju i nema prijavljenih članova

Informacije o projektnim aktivnostima

Spisak odobrenih projekata

U okviru Poziva za dostavljanje prijedloga projekata u cilju podrške projektima organizacija civilnog društva, objavljenog u okviru projekta Let’s grow together with IPA 2, referentni broj: IPA/2015/136-983/DD/ACT/ME podržano je 5 projekata u ukupnoj vrijednsoti od 35.000 eura. Spisak podržanih projekata možete pogledati ovdje.

 

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA PROJEKATA

IPA logo

FORS Montenegro – Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore objavljuje Poziv za dostavljanje prijedloga projekata u cilju podrške projektima organizacija civilnog društva (OCD) koje su učestvovale u programu obuke za pisanje i implementaciju projekata organizovanom u okviru projekta „Let's Grow Together with IPA 2“.

Rok za predaju prijedloga projekata koji treba da doprinesu poboljšanju socio-ekonomskog razvoja lokalnih zajednica kroz doprinos civilnog društva je 1. februar 2017. godine.

Pravo učešća u ovom pozivu imaju organizacije civilnog društva registrovane u skladu sa važećim zakonima Crne Gore, koje su učestvovale u programu obuke za pisanje i implementaciju projekata organizovanom u okviru projekta Let's Grow Together with IPA 2, a koje ispunjavaju sljedeće uslove:

  • imaju status pravnog lica
  • neprofitnog su karaktera
  • imaju sjedište u jednoj od sljedećih opština: Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Mojkovac, Nikšić, Petnjica, Plav, Plužine, Pljevlja, Rožaje, Šavnik i Žabljak
  • registrovane su najmanje 12 mjeseci prije roka za dostavljanje prijedloga projekata
  • imaju godišnji prihod manji od 30.000 eura
  • direktno su odgovorne za pripremu i upravljanje projektom sa svojim partnerima (ukoliko ih ima) i u čemu ne djeluju kao posrednici
  • djeluju u jednoj od sljedećih oblasti: održivi razvoj, zaštita životne sredine i klimatske promjene, socijalne politike, omladinski rad i politike, volonterizam,
  • društveno preduzetništvo, ruralni razvoj, jednake mogućnosti i zadovoljavanje potreba osoba sa invaliditetom.

Napomena: Organizacije koje su dobile podršku kroz program IPA/2015/136-983/DD/ACT/ME, u okviru drugih odobrenih projekata kao aplikant ili koaplikant nemaju pravo učešća u ovom Pozivu.

Prednost će imati organizacije koje nijesu koristile podršku kroz sab-grantove dijeljene u okviru projekata odobrenih kroz program IPA/2015/136-983/DD/ACT/ME ili kroz slične programe. Takođe, ovim Pozivom prednost će biti data organizacijama koje su imale manji godišnji prihod.

Za prijavu na Poziv potrebno je popuniti:

A. PRIJAVNI FORMULAR

B. BUDŽET

C. MATRICA LOGIČKOG OKVIRA

ANEKS D - OBRAZAC O PRAVNOM STATUSU

ANEKS E - OBRAZAC ZA FINANSIJSKU IDENTIFIKACIJU

Prije popunjavanja navedenih obrazaca pažljivo pročitajte SMJERNICE koje definišu pravila za podnošenje, odabir i realizaciju projekata finansiranih u okviru ovog Poziva.
Sastavni dio ovog Poziva su i ugovorni uslovi u vidu POSEBNIH i OPŠTIH USLOVA koji će biti potpisani sa uspješnim podnosiocima prijedloga projekata.

PITANJA I ODGOVORI_1

PITANJA I ODGOVORI_2

Ovaj Poziv je objavljen u okviru projekta Let’s grow together with IPA 2 (Referentni broj Poziva: IPA/2015/136-983/DD/ACT/ME), koji finansira Evropska unija, a realizuje se u saradnji sa NVU Opstanak i Ministarstvom evropskih poslova.

 

 

Edukacija za pisanje projekata

Trening 1U cilju jačanja kapaciteta za pripremu projekata koji se finansiraju iz sredstava Evropske unije, u Kolašinu je od 16. do 18. novembra održan trening za pisanje projekata za predstavnike organizacija civilnog društva i lokalnih uprava iz sjevernog regiona. Tokom treninga, učesnici su imali prilike da saznaju više o dostupnim izvorima finansiranja, načinima konkurisanja, osnovnim elementima projekata, formulaciji i pripremi projekata i ostalim važnim pitanjima vezanim za povlačenje sredstava EU. Treningu je prisustvovalo 24 učesnika.

Trening je organizovan u okviru projekta Let's Grow Together with IPA 2 koji ima za cilj jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i lokalnih uprava za pisanje i realizaciju projekata, kao i promovisanje Instrumenta za pretpristupnu podršku – IPA i ostalih programa podrške Evropske unije među potencijalnim korisnicima ovih sredstava.

Projekat Let's Grow Together with IPA 2 finansira Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori u okviru Instrumenta za civilno društvo.

Nastavak edukacije za pisanje projekata

Trening 23 25U cilju jačanja kapaciteta za pripremu projekata koji se finansiraju iz sredstava Evropske unije, u Kolašinu je od 23. do 25. novembra održan drugi trening za pisanje projekata za predstavnike organizacija civilnog društva i lokalnih uprava iz sjevernog regiona. Tokom treninga, učesnici su imali prilike da saznaju više o dostupnim izvorima finansiranja, načinima konkurisanja, osnovnim elementima projekata, formulaciji i pripremi projekata i ostalim važnim pitanjima vezanim za povlačenje sredstava EU. Treningu je prisustvovalo 22 učesnika.

Trening je organizovan u okviru projekta Let's Grow Together with IPA 2 koji ima za cilj jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i lokalnih uprava za pisanje i realizaciju projekata, kao i promovisanje Instrumenta za pretpristupnu podršku – IPA i ostalih programa podrške Evropske unije među potencijalnim korisnicima ovih sredstava. U narednom period biće organizovani treninzi za na temu implementacije projekata.

Projekat Let's Grow Together with IPA 2 finansira Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori u okviru Instrumenta za civilno društvo.

Informisanje o dostupnim fondovima Evropske unije

Radionica NKU cilju upoznavanja mogućih korisnika, danas su u Nikšiću, u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore, održani okrugli sto na temu Podrška EU – iskustva, prepreke, izazovi i primjeri dobre prakse, kao i informativna radionica u okviru koje su predstavljeni programi Unije u kojima učestvuje Crna Gora u okviru nove finansijske perspektive 2014-2020. Učesnici su bili predstavnici organizacija civilnog društva, lokalne uprave i javnih institucija. Prisutnima su se obratili Ivana Glišević Đurović, v.d. generalnog direktora za koordinaciju programa pomoći u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija, Veselin Šturanović, izvršni direktor FORS Montenegra, a svoja iskustva su predstavili i predstavnici organizacija civilnog društva i javnih institucija koji su realizovali projekte koje je finansirala Evropska unija.

Okrugli sto i radionica su organizovani u okviru projekta “Let’s Grow Together with IPA 2” koji finansira Evropska unije.

Programi Evropske unije

Programi EU

Priručnik za implementaciju

Prirucnik za IP

Brošura o IPA 2

Brosura IPA2

Priručnik za Pisanje projekata

Prirucnik za PP

Dobro došli u Nikšić

BrosuraNK

Mapa Nikšića

Mapa