CrnogorskiEnglish (UK)

IPA logo

SEEM

logo PZOP

YouTube kanal

Naš slogan

Facta, facta non verba!

Ko je online

Ko je na mreži: 40 gostiju i nema prijavljenih članova

Informacije o projektnim aktivnostima

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA PROJEKATA

IPA logo

FORS Montenegro – Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore objavljuje Poziv za dostavljanje prijedloga projekata u cilju podrške projektima organizacija civilnog društva (OCD) koje su učestvovale u programu obuke za pisanje i implementaciju projekata organizovanom u okviru projekta „Let's Grow Together with IPA 2“.

Rok za predaju prijedloga projekata koji treba da doprinesu poboljšanju socio-ekonomskog razvoja lokalnih zajednica kroz doprinos civilnog društva je 1. februar 2017. godine.

Pravo učešća u ovom pozivu imaju organizacije civilnog društva registrovane u skladu sa važećim zakonima Crne Gore, koje su učestvovale u programu obuke za pisanje i implementaciju projekata organizovanom u okviru projekta Let's Grow Together with IPA 2, a koje ispunjavaju sljedeće uslove:

  • imaju status pravnog lica
  • neprofitnog su karaktera
  • imaju sjedište u jednoj od sljedećih opština: Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Mojkovac, Nikšić, Petnjica, Plav, Plužine, Pljevlja, Rožaje, Šavnik i Žabljak
  • registrovane su najmanje 12 mjeseci prije roka za dostavljanje prijedloga projekata
  • imaju godišnji prihod manji od 30.000 eura
  • direktno su odgovorne za pripremu i upravljanje projektom sa svojim partnerima (ukoliko ih ima) i u čemu ne djeluju kao posrednici
  • djeluju u jednoj od sljedećih oblasti: održivi razvoj, zaštita životne sredine i klimatske promjene, socijalne politike, omladinski rad i politike, volonterizam,
  • društveno preduzetništvo, ruralni razvoj, jednake mogućnosti i zadovoljavanje potreba osoba sa invaliditetom.

Napomena: Organizacije koje su dobile podršku kroz program IPA/2015/136-983/DD/ACT/ME, u okviru drugih odobrenih projekata kao aplikant ili koaplikant nemaju pravo učešća u ovom Pozivu.

Prednost će imati organizacije koje nijesu koristile podršku kroz sab-grantove dijeljene u okviru projekata odobrenih kroz program IPA/2015/136-983/DD/ACT/ME ili kroz slične programe. Takođe, ovim Pozivom prednost će biti data organizacijama koje su imale manji godišnji prihod.

Za prijavu na Poziv potrebno je popuniti:

A. PRIJAVNI FORMULAR

B. BUDŽET

C. MATRICA LOGIČKOG OKVIRA

ANEKS D - OBRAZAC O PRAVNOM STATUSU

ANEKS E - OBRAZAC ZA FINANSIJSKU IDENTIFIKACIJU

Prije popunjavanja navedenih obrazaca pažljivo pročitajte SMJERNICE koje definišu pravila za podnošenje, odabir i realizaciju projekata finansiranih u okviru ovog Poziva.
Sastavni dio ovog Poziva su i ugovorni uslovi u vidu POSEBNIH i OPŠTIH USLOVA koji će biti potpisani sa uspješnim podnosiocima prijedloga projekata.

PITANJA I ODGOVORI_1

PITANJA I ODGOVORI_2

Ovaj Poziv je objavljen u okviru projekta Let’s grow together with IPA 2 (Referentni broj Poziva: IPA/2015/136-983/DD/ACT/ME), koji finansira Evropska unija, a realizuje se u saradnji sa NVU Opstanak i Ministarstvom evropskih poslova.

 

 

Nastavak edukacije za pisanje projekata

Trening 23 25U cilju jačanja kapaciteta za pripremu projekata koji se finansiraju iz sredstava Evropske unije, u Kolašinu je od 23. do 25. novembra održan drugi trening za pisanje projekata za predstavnike organizacija civilnog društva i lokalnih uprava iz sjevernog regiona. Tokom treninga, učesnici su imali prilike da saznaju više o dostupnim izvorima finansiranja, načinima konkurisanja, osnovnim elementima projekata, formulaciji i pripremi projekata i ostalim važnim pitanjima vezanim za povlačenje sredstava EU. Treningu je prisustvovalo 22 učesnika.

Trening je organizovan u okviru projekta Let's Grow Together with IPA 2 koji ima za cilj jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i lokalnih uprava za pisanje i realizaciju projekata, kao i promovisanje Instrumenta za pretpristupnu podršku – IPA i ostalih programa podrške Evropske unije među potencijalnim korisnicima ovih sredstava. U narednom period biće organizovani treninzi za na temu implementacije projekata.

Projekat Let's Grow Together with IPA 2 finansira Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori u okviru Instrumenta za civilno društvo.

Informisanje o dostupnim fondovima Evropske unije

Radionica NKU cilju upoznavanja mogućih korisnika, danas su u Nikšiću, u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore, održani okrugli sto na temu Podrška EU – iskustva, prepreke, izazovi i primjeri dobre prakse, kao i informativna radionica u okviru koje su predstavljeni programi Unije u kojima učestvuje Crna Gora u okviru nove finansijske perspektive 2014-2020. Učesnici su bili predstavnici organizacija civilnog društva, lokalne uprave i javnih institucija. Prisutnima su se obratili Ivana Glišević Đurović, v.d. generalnog direktora za koordinaciju programa pomoći u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija, Veselin Šturanović, izvršni direktor FORS Montenegra, a svoja iskustva su predstavili i predstavnici organizacija civilnog društva i javnih institucija koji su realizovali projekte koje je finansirala Evropska unija.

Okrugli sto i radionica su organizovani u okviru projekta “Let’s Grow Together with IPA 2” koji finansira Evropska unije.

Edukacija za pisanje projekata

Trening 1U cilju jačanja kapaciteta za pripremu projekata koji se finansiraju iz sredstava Evropske unije, u Kolašinu je od 16. do 18. novembra održan trening za pisanje projekata za predstavnike organizacija civilnog društva i lokalnih uprava iz sjevernog regiona. Tokom treninga, učesnici su imali prilike da saznaju više o dostupnim izvorima finansiranja, načinima konkurisanja, osnovnim elementima projekata, formulaciji i pripremi projekata i ostalim važnim pitanjima vezanim za povlačenje sredstava EU. Treningu je prisustvovalo 24 učesnika.

Trening je organizovan u okviru projekta Let's Grow Together with IPA 2 koji ima za cilj jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i lokalnih uprava za pisanje i realizaciju projekata, kao i promovisanje Instrumenta za pretpristupnu podršku – IPA i ostalih programa podrške Evropske unije među potencijalnim korisnicima ovih sredstava.

Projekat Let's Grow Together with IPA 2 finansira Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori u okviru Instrumenta za civilno društvo.

Programi Evropske unije

Programi EUCrna Gora dobija finansijsku podršku Evropske unije od 1998. godine, koja je veoma važna za dostizanje evropskih standarda u najvažnijim društvenim oblastima i unapređivanje kvaliteta života građana. Pored dostupnih sredstava kroz Instrument za pretpristupnu podršku – IPA, Crna Gora ima mogućnost da koristi razne druge programe podrške Evropske unije. Svrha ove brošure je da mogućim korisnicima predstavi programe Unije koji su u Crnoj Gori manje poznati od Ipe, motiviše ih da pripreme projekte i konkurišu za sredstva i tako doprinesu jačanju kapaciteta naših institucija i organizacija za bolje i kvalitetnije sprovođenje reformi na putu ka Evropskoj uniji kroz realizaciju projekata koji doprinose unapređivanju kvaliteta života građana.

Programi Evropske unije

Programi EU

Brošura o IPA 2

Brosura IPA2

Zaštita od požara

Baner PO

Dobro došli u Nikšić

BrosuraNK

Mapa Nikšića

Mapa