CrnogorskiEnglish (UK)

IPA logo

SEEM

logo

YouTube kanal

Naš slogan

Facta, facta non verba!

Ko je online

Ko je na mreži: 148 gostiju i nema prijavljenih članova

Podrška EU Crnoj Gori

Podrška Evropske unije Crnoj Gori

  • Aktuelni pozivi za projekte

                  Drugi poziv Jadransko-jonskog transnacionalnog programa (ADRION)

                  Najava Prvog poziva u okviru Programa prekogranične saradnje SRB - CG 2014-2020

                  Poziv za regionalne tematske mreže organizacija civilnog društva

                  Poziv za dostavljanje prijedloga projekata - Interreg Dunavski transnacionalni program 2014-2020

                   Poziv za dostavljanje prijedloga projekata - EIDHR 2016/2017

                   Poziv za dostavljanje prijedloga projekata - Interreg trilateralni program Italija - Albanija - Crna Gora

Poziv za dostavljanje prijedloga projekata - Program prekogranične saradnje Crna Gora - Kosovo

Poziv za dostavljanje prijedloga projekata - Interreg Mediteranski program saradnje 2014-2020.

Poziv za dostavljanje prijedloga projekata - Instrument za civilno društvo 2016.

Prvi poziv za dostavljanje projekata - Program prekogranične saradnje BiH-CG

Poziv Erazmus+

Program Crna Gora - Bosna i Hercegovina

Program Crna Gora - Albanija

Program Crna Gora - Srbija

Program Crna Gora - Kosovo

Poziv HR-BiH-CG

Program HR-BiH-CG

Program IT-ALB-CG

Jadransko-jonski transnacionalni program (ADRION)

Mediteranski transnacionalni program

Dunavski transnacionalni program

Horizont 2020

Erasmus+

Kreativna Evropa

Evropa za građane

COSME

EaSI

Carine

Fiskalis

Mehanizam EU za civilnu zaštitu

 

  •  Ostalo

Smjernice za upravljanje projektnim ciklusom

Priručnik za komunikacije i vidljivost za spoljne aktivnosti EU

PRAG

 

Programi Evropske unije

Programi EU

Priručnik za implementaciju

Prirucnik za IP

Brošura o IPA 2

Brosura IPA2

Priručnik za Pisanje projekata

Prirucnik za PP

Dobro došli u Nikšić

BrosuraNK

Mapa Nikšića

Mapa