CrnogorskiEnglish (UK)

IPA logo

SEEM

logo

YouTube kanal

Naš slogan

Facta, facta non verba!

Ko je online

Ko je na mreži: 145 gostiju i nema prijavljenih članova

Unapređenje funkcionisanja sistema zaštite i spasavanja

Liflet 112

U cilju blagovremenog odgovora na sve rizike i stvaranja uslova za efikasno upravljanje vanrednim situacijama, 2. oktobra 2015. otvoren je Operativno komunikacioni centar 112 MUP-a Crne Gore. Direktorat za vanredne situacije MUP-a, preko Operativno komunikacionog centra 112 (OKC 112), kao posebne organizacione jedinice, o hitnim situacijama obavještava nadležne organe i druge učesnike zaštite i spasavanja. OKC 112 uključuje sistem primanja poziva, proslijeđivanja poziva hitnim službama i specijalizovanim jedinicama i automatsko upravljanje sistemima za javljanje, kako u javnoj, tako i u privatnoj bezbjednosti.
Važnost uspostavljanja ovog sistema za građane ogleda se u tome što će pozivom na broj 112 – jedinstveni evropski broj za hitne pozive, u najkraćem mogućem roku moći da dobiju pomoć svih hitnih službi koje su uvezane u sistem zaštite i spasavanja. Ovaj broj je dostupan u svim zemljama Evropske unije i u mnogim drugim zemljama.
Broj 112 objedinjuje sve sisteme za prijem hitnih poziva i reagovanja u hitnim i vanrednim situacijama. U Crnoj Gori i dalje će biti u funkciji brojevi ostalih hitnih službi – policije (122), službi zaštite i spasavanja (123) i hitne medicinske pomoći (124), a pozivom na broj 112, odnosno preusmjeravanjem poziva, moći će se dobiti i ove službe.

Sistem OKC 112 pokriva čitavu teritoriju Crne Gore preko centara koji se nalaze u Podgorici, Bijelom Polju i Baru.

Više informacija o broju 112 možete pročitati u Letku 112 koji je pripremljen u saradnji Direktorata za vanredne situacije i FORS Montenegra u okviru projekta „Prekogranična zaštita od požara“, koji finansira Evropska unija u sklopu Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora.

Programi Evropske unije

Programi EU

Priručnik za implementaciju

Prirucnik za IP

Brošura o IPA 2

Brosura IPA2

Priručnik za Pisanje projekata

Prirucnik za PP

Dobro došli u Nikšić

BrosuraNK

Mapa Nikšića

Mapa