CrnogorskiEnglish (UK)

IPA logo

SEEM

logo

YouTube kanal

Naš slogan

Facta, facta non verba!

Ko je online

Ko je na mreži: 142 gostiju i nema prijavljenih članova

Projekti u toku

Društveno preduzetništvo u CG

Konferencija na temu Razvoj društvenog preduzetništva

Konfer SEEMFORS Montenegro je u Kolašinu organizovao dvodnevnu Konferenciju na temu Razvoj društvenog preduzetništva, u cilju promovisanja koncepta društvenog preduzetništva i njegovog značaja za razvoj, stvaranje novih radnih mjesta i rješavanje društvenih problema, kao i predstavljanje modela dobre prakse u ovoj oblasti iz regiona i Evropske unije. Na otvaranju Konferencije su govorili Biljana Kovačević iz Ministarstva rada i socijalnog staranja, Romain Boitard iz Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i Veselin Šturanović iz FORS Montenegra.
Konferencija je okupila predstavnike organizacija civilnog društva, lokalne i državne uprave i društvene preduzetnike iz Crne Gore i zemalja regiona, koji su tokom dva dana rada razmjenjivali mišljenja i iskustva na ovu temu, a predstavljeni su i primjeri društvenih preduzeća koja uspješno funkcionišu.

Opširnije...

Obuka na temu Upravljanje u društvenim preduzećima

DSC 0671FORS Montenegro je u Kolašinu 2-4. oktobra organizovao obuku na temu Upravljanje u društvenim preduzećima za nezaposlene osobe iz sjevernog regiona Crne Gore. Obuka je organizovana u cilju jačanja kapaciteta nezaposlenih mladih, žena i dugoročno nezaposlenih za društveno preduzetništvo i unapređenje njihove konkurentnosti na tržištu rada, a prisustvovalo joj je 25 predstavnika ovih ciljnih grupa. Trening su održali Sonja Vuković i Dragana Lisjak iz Udruženja Slap, a učesnici su imali priliku da čuju više informacija o sistemu upravljanja preduzećem, donošenju odluka, speicifičnostima upravljanja društvenim preduzećima, upravljanju ljudskim resursima, motivaciji, stvaranju timova i timskom radu i sl.

Opširnije...

Šta je eko-socijalna ekonomija?

Društveno ili socijalno preduzetništvo sastavni je dio eko-socijalne ekonomije, novog vrijednosnog načina razmišljanja, zasnovanog na temeljnim ljudskim vrijednostima, preraspodjeli moći i utemeljenog na održivom razvoju.
Dohodovne aktivnosti eko-socijalne ekonomije utemeljene su na solidarnosti i razvojnoj održivosti, a ne na profitu (koji dominira tržištem), ili pak na preraspodjeli (kojom se služi država). Ono obuhvata široku lepezu ekonomskih aktivnosti koje se odvijaju u prostoru između tržišta, države i netržišnog sektora (tradicionalne aktivnosti porodičnog i komšijskog udruživanja) s ciljem ostvarenja određenih socijalnih i ekonomskih pogodnosti za građane.

Opširnije...

Obuka na temu Internet Marketing

On line markFORS Montenegro je u Kolašinu 13. i 14. septembra organizovao obuku na temu Internet Marketing za nezaposlene osobe iz sjevernog regiona Crne Gore. Obuka je organizovana u cilju jačanja kapaciteta nezaposlenih mladih, žena i dugoročno nezaposlenih za Internet marketing i unapređenje njihove konkurentnosti na tržištu rada.

Trening su održali Srđan Vukčević i Anđela Jušković iz kompanije BlueCoach a učesnici su imali priliku da čuju više informacija o razlikama između tradicionalnog i savremenog marketinga, društvenim mrežama, blogovanju i ostalim kanalima inbound marketinga koji su u današnje vrijeme veoma efikasni mehanizmi reklamiranja i privlačenja klijenata.

Opširnije...

Šta sve može biti društveno preduzetništvo?

Po pravilu svaka preduzetnička aktivnost može se organizovati kao društveno preduzetništvo; sve što je u okviru pozitivnih zakonskih propisa i nije u suprotnosti sa etičkim normama poslovanja. Postoje brojne dileme i rasprave treba li, na primjer, organizacija da započinje poslovanje koje nije povezano sa njenom misijom poslovanja? Tu nema jednoznačnog niti tačnog odgovora. Svaka organizacija treba unutar sebe da usaglasi okvire u okviru kojih želi da se kreće i posluje, a da pritom ne naruši sopstvene vrijednosti i principe djelovanja.

Opširnije...

Programi Evropske unije

Programi EU

Priručnik za implementaciju

Prirucnik za IP

Brošura o IPA 2

Brosura IPA2

Priručnik za Pisanje projekata

Prirucnik za PP

Dobro došli u Nikšić

BrosuraNK

Mapa Nikšića

Mapa