Close

Nabavljena nova oprema za Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore u okviru prekograničnog projekta Budimo pripremljeni

Nova oprema za numeričku prognozu vremena i numeričku ranu najavu nabavljena je za Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, u okviru prekograničnog projekta FORS Montenegra Budimo pripremljeni. Cilj projekta je jačanje kapaciteta institucija i službi iz Crne Gore i Srbije koje se bave zaštitom i spašavanjem za prevenciju požara i poplava i ublažavanje njihovih posljedica, kao i informisanje stanovništva prekogranične oblasti o smanjenju rizika od nepogoda. Projekat finansira Evropska unija u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020, a u Crnoj Gori sufinansira Ministarstvo javne uprave. Ugovorno tijelo za projekat je Ministarstvo finansija Republike Srbije – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU.

Nova oprema, čija vrijednost iznosi 19.350 eura, omogućava brže i efikasnije prognoziranje meteoroloških i hidroloških prilika, pri čemu doprinosi unapređivanju sistema rane najave o mogućim pojavama prirodnih nepogoda meteorološkog i hidrološkog porijekla.

Ovaj osamnaestomjesečni projekat se sprovodi u Crnoj Gori i Srbiji, a ostale aktivnosti uključuju nabavku opreme i vozila predviđene vrijednosti oko 172.000 eura za institucije i službe koje se bave zaštitom i spašavanjem, prekogranične obuke, seminare i pokazne vježbe na teme vezane za zaštitu i spašavanje u slučajevima požara i poplava, obuke za predstavnike hidrometeoroloških službi, međunarodnu konferencija na temu smanjenja rizika od nepogoda, kampanja informisanja stanovništva o rizicima od nepogoda, preventivnim mjerama i aktivnostima koje bi trebalo preduzeti u slučajevima određenih nepogoda itd.

Mjesto realizacije projekta obuhvata opštine: Berane, Bijelo Polje, Žabljak, Nikšić, Petnjica, Pljevlja i Šavnik u Crnoj Gori i opštine: Novi Pazar, Raška, Sjenica i Tutin u Srbiji.

Projekat se realizuje u partnerstvu sa sa Sektorom za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije i u saradnji sa Direktoratom za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i opštinskim službama zaštite i spašavanja u Crnoj Gori.

Obavještenja