Close

Napredna obuka na temu Smanjenje rizika od katastrofa

Četvorodnevna obuka za zaposlene u sistemu zaštite i spasavanja iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine, na temu Smanjenje rizika od katastrofa – DRR (Disaster Risk Reduction), održana je u Mostaru od 28. do 31. marta. Riječ je o naprednom kursu kome je prethodio početni kurs koji je krajem prošle godine organizovan u Crnoj Gori. Obuku je prošlo 25 pripadnika Direktorata za vanredne situacije MUP-a Crne Gore, Ministarstva sigurnosti BiH, kao i Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske i Federalne uprave civilne zaštite.

Tokom obuke, učesnici su imali priliku da čuju više informacija o međunarodnoj pomoći u zaštiti i spasavanju (propisi, zahtjevi i koordinacija), Mehanizmu civilne zaštite EU (struktura, uloga i mogućnosti), EU smjernicama za smanjenje rizika od katastrofa, praćenju i evaluaciji DRR strategija, identifikaciji i procjeni rizika, učešću različitih aktera u upravljanju rizicima od katastrofa, identifikaciji problema i predlozima za rješavanje problema. Poseban naglasak je stavljen na značaj prekogranične saradnje u smanjenju rizika od katastrofa, jačanju svijesti o opasnostima i razvijanju sigurnosne kulture kroz edukaciju i saradnju sa medijima, rano upozoravanje i razvoj kapaciteta za odgovor na vanredne situacije i katastrofe.
Predavači na treningu su bili prof.dr. Vesela Radović i dr. Proda Šećerov.
Obuka je realizovana u okviru projekta „Prekogranična zaštita od požara“ koji finansira Evropska unija u okviru Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora, a realizuju FORS Montenegro – Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore, Direktorat za vanredne situacije MUP-a Crne Gore, Ministarstvo sigurnosti BiH i Institut za zaštitu od požara i eksplozija iz Sarajeva.

Obavještenja