Close

Obavještenja

Koraci ka očuvanju životne sredine

Priroda se predugo eksploatiše i uništava. Svake tri sekunde posiječe se šuma veličine fudbalskog igrališta, a tokom prošlo…

5. jun – Svjetski dan zaštite životne sredine

Svjetski dan zaštite životne sredine jedan je od najvažnijih datuma u ​​kalendaru Ujedinjenih nacija. Generalna skupština …

Zaštita životne sredine

U susret Svjetskom danu zaštite životne sredine prisjetimo se na koji način svako od nas može da doprinese njenom očuvanju. V…

Evropska zelena nedjelja

Zelena nedjelja Evropske unije je najveći događaj posvećen evropskim politikama u oblasti zaštite životne sredine. Svake godi…

Nastavak aktivnosti u oblasti reproduktivnog zdravlja

FORS Montenegro je 1. maja započeo realizaciju projekta CARES 2 – Prekogranične aktivnosti u sektoru reproduktivnog zdravl…

Poziv za učešće u obuci na temu “Unapređivanje saradnje između organizacija civilnog društva i vlasti”

FORS Montenegro – Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore organizuje dvodnevnu obuku na temu Unapređivanje saradnje između organ…