Close

Okrugli sto na temu Mogućnosti razvoja zelene ekonomije u Crnoj Gori

U Nikšiću je danas održan okrugli sto na temu  Mogućnosti razvoja zelene ekonomije u Crnoj Gori kojem su prisustvovali predstavnici državne i lokalne uprave, obrazovnih institucija i organizacija civilnog društva. Na okruglom stolu su predstavljeni strateški okvir i mogućnosti razvoja zelene ekonomije na lokalnom i nacionalnom nivou, praktični primjeri zelene ekonomije, kao i projekti i inicijative organizacija civilnog društva usmjereni ka razvoju zelene ekonomije kao mehanizma za dostizanje održivog razvoja.

Na okruglom stolu su govorili Ivana Popović iz Ministarstva ekonomije Crne Gore, Vladimir Urošević iz Opštine Nikšić, Jelena Nikolić, proizvođač prirodne kozmetike, Jovo Radulović iz NVO Župa u srcu, Miodrag Karadžić iz NVO Društvo mladih ekologa Nikšić, Radmila Bajagić u ime NVO Morkovo i Veselin Šturanović iz FORS Montenegra.

Okrugli sto je dio trogodišnjeg projekta „GEAR – Green Economy for Advanced Region (Zelena ekonomija za razvoj regiona)“ koji ima za cilj povećanje aktivnosti i uticaja organizacija civilnog društva iz Crne Gore, Srbije, BiH, Sjeverne Makedonije i Albanije u zaštiti životne sredine kroz umrežavanje, jačanje kapaciteta i promovisanje zelene ekonomije. Projekat finansira Evropska unija u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima za 2016-2017, a realizuje FORS Montenegro u partnerstvu sa organizacijama SMART Kolektiv iz Srbije, Centar za razvoj i podršku iz BiH, EKO Svest iz Sjeverne Makedonije, EDEN Centar iz Albanije i Udruženjem Slap iz Hrvatske. Projekat u Crnoj Gori sufinansira Ministarstvo javne uprave.

Neke od glavnih projektnih aktivnosti uključuju seriju obuka za predstavnike organizacija civilnog društva na teme: Zelena ekonomija, Javno zastupanje i lobiranje, Učešće u donošenju odluka, Upravljanje projektnim ciklusom, Praćenje javnih politika, Istraživanja i analize javnih politika i Unapređivanje saradnje sa državnom i lokalnom upravom.  Osim treninga, projekat uključuje i razne druge aktivnosti usmjerene ka daljem jačanju organizacija civilnog društva iz regiona i njihovog uticaja u oblasti održivog razvoja i zaštite životne sredine, kao i promovisanju koncepta zelene ekonomije kao što su: dodjela grantova lokalnim organizacijama, studijska posjeta Hrvatskoj i upoznavanje sa primjerima dobre prakse u zelenoj ekonomiji i zelenom preduzetništvu, prezentacije primjera dobre prakse u ciljnim zemljama, kampanja promovisanja zelene ekonomije, izrada Studije mogućnosti razvoja zelene ekonomije u regionu, publikacije na ove teme itd. U okviru aktivnosti dodjele grantova lokalnim organizacijama u Crnoj Gori je omogućeno sprovođenje pet projekata koje realizuju organizacije iz Berana, Nikšića i Pljevalja, koje su na ovaj način bile u mogućnosti da primijene znanja i vještine stečene na treninzima za realizaciju inicijativa od značaja za zašitu životne sredine i razvoj zelene ekonomije.

Obavještenja