Close

Publikacije

EU Integracije

IPA – Instrument za pretpristupnu podršku

Programi Evropske unije

Vrijednosti Evropske unije

Brosura o Evropskoj uniji

Brošura o EU za djecu

Društveno preduzetništvo

Društveno preduzetništvo

Primjeri dobre prakse

Priručnik o DP

 

Zaštita i spasavanje

Sistem zaštite i spašavanja u CG

Porodični vodič

Smanjenje rizika od katastrofa

Prekogranična zaštita od požara

Poplave

Budimo spremni

Zaštita i spašavanje – bilten br. 1

Zaštita i spašavanje – bilten br. 3

Nepogode ne poznaju granice

 

Evropski broj za hitne slučajeve – 112

Pravila ponašanja prilokom odlaska u planinu

 

Rizici od katastrofa

Zaštita životne sredine

Inicijativa za zelenu ekonomiju

Selektivno sakupljanje otpada

Zelena ekonomija

 

Turizam

Turistička ponuda NK PV

Turisticka brosura NK

Turistička brošura PV

 

Reproduktivno zdravlje

Rano otkrivanje i prevencija

Mamografija

Dostupnost usluga