Close

Publikacije

EU Integracije

Programi Evropske unije

IPA – Instrument za pretpristupnu podršku

Priručnik za pisanje projekata

Priručnik za implementaciju projekata

Društveno preduzetništvo

Društveno preduzetništvo

Primjeri dobre prakse

Priručnik o DP

 

Zaštita i spasavanje

Sistem zaštite i spašavanja u CG

Porodični vodič

Brošura o zaštiti od požara

Brošura o zaštiti od poplava

Poplave

Budimo spremni

Zaštita i spašavanje – bilten br. 1

Zaštita i spašavanje – bilten br. 3

Nepogode ne poznaju granice

 

Evropski broj za hitne slučajeve – 112

Pravila ponašanja prilokom odlaska u planinu

 

Rizici od katastrofa

Zaštita životne sredine

Zelena ekonomija i zeleno preduzetništvo

Primjeri dobre prakse u ZE i ZP

Priručnik za zelenu ekonomiju i zeleno preduzetništvo

Turizam

Turistička ponuda NK PV

Turisticka brosura NK

Turistička brošura PV

 

Reproduktivno zdravlje

Rano otkrivanje i prevencija

Mamografija

Dostupnost usluga