Close

Publikacije

Prevencija karcinoma grlića materice

Letak o prevenciji karcinoma dojke

Letak o prevenciji karcinoma materice

 

Prevencija karcinoma dojke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brošura o zaštiti životne sredine

Brošura o zaštiti od poplava

Brošura o zaštiti od požara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU Integracije

Programi Evropske unije

IPA – Instrument za pretpristupnu podršku

Priručnik za pisanje projekata

Priručnik za implementaciju projekata

Društveno preduzetništvo

Društveno preduzetništvo

Primjeri dobre prakse

Priručnik o DP

 

Zaštita i spasavanje

Sistem zaštite i spašavanja u CG

Porodični vodič

Brošura o zaštiti od požara

Brošura o zaštiti od poplava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poplave

Budimo spremni

Zaštita i spašavanje – bilten br. 1

Zaštita i spašavanje – bilten br. 3

Nepogode ne poznaju granice

 

Evropski broj za hitne slučajeve – 112

Pravila ponašanja prilokom odlaska u planinu

 

 

Rizici od katastrofa

Zaštita životne sredine

Zelena ekonomija i zeleno preduzetništvo

Primjeri dobre prakse u ZE i ZP

Priručnik za zelenu ekonomiju i zeleno preduzetništvo

Katalog projekata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studija o mogućnostima razvoja zelene ekonomije

 

 

Turizam

Turistička ponuda NK PV

Turisticka brosura NK

Turistička brošura PV

 

Reproduktivno zdravlje

Rano otkrivanje i prevencija

Mamografija

Dostupnost usluga