Close

Publikacije

EU Integracije

IPA – Instrument za pretpristupnu podršku

Programi Evropske unije

Vrijednosti Evropske unije

Brosura o Evropskoj uniji

Brošura o EU za djecu

Društveno preduzetništvo

Društveno preduzetništvo

Primjeri dobre prakse

Priručnik o DP

 

Zaštita i spasavanje

Sistem zaštite i spašavanja u CG

U hitnoj situaciji pozovite 112

Smanjenje rizika od katastrofa

Prekogranična zaštita od požara

Poplave

Budimo spremni

Zaštita i spašavanje – bilten br. 1

Zaštita i spašavanje – bilten br. 3

Nepogode ne poznaju granice

Evropski broj za hitne slučajeve – 112

Zaštita životne sredine

Inicijativa za zelenu ekonomiju

Selektivno sakupljanje otpada

Zelena ekonomija

 

Turizam

Turistička ponuda NK PV

Turisticka brosura NK

Turistička brošura PV

 

Reproduktivno zdravlje

Rano otkrivanje i prevencija

Mamografija

Dostupnost usluga