Close

Poziv za učešće u obuci na temu “Unapređivanje saradnje između organizacija civilnog društva i vlasti”

FORS Montenegro – Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore organizuje dvodnevnu obuku na temu Unapređivanje saradnje između organizacija civilnog društva i vlasti. Cilj treninga je usmjeren ka poboljšanju saradnje između organizacija civilnog društva, lokalnih i državnih vlasti u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja, kao i umrežavanje ovih sektora […]

Read More

Evropski klimatski pakt

Evropska komisija je 2020. godine pokrenula Evropski klimatski pakt[1] – inicijativu na nivou Evropske unije kojom poziva građane, udruženja i organizacije da se angažuju u borbi protiv klimatskih promjena i izgradnji zelenije Evrope. Klimatski pakt je dio Evropskog zelenog plana, a zamišljen je kao platforma koja će svima omogućiti da […]

Read More

Mehanizmi djelovanja Evropskog zelenog plana

Neki od osnovnih pravaca djelovanja Evropskog zelenog plana su sljedeći: Detaljan akcioni plan za jačanje cirkularne ekonomije i ulaganje u ekološki prihvatljive tehnologije Podsticanje industrije na inovacije sa ciljem razvoja ekološki prihvatljivog industrijskog sektora i kreiranja zelenih radnih mjesta Pregled i ukoliko je potrebno revizija svih relevantnih instrumenata klimatske politike, […]

Read More

Dan planete Zemlje

Širom svijeta 22. april se obilježava kao međunarodni praznik Dan planete Zemlje kako bi se skrenula pažnja javnosti na odgovornost prema planeti, težeći smanjenju negativnog uticaja na životnu sredinu i ukazujući na značaj očuvanja prirode. Ideja o globalnom prazniku potiče iz 1969. godine, sa konferencije Uneska[1] posvećene životnoj sredini. Nameće […]

Read More

Evropski zeleni plan (EU Green Deal)

Narušavanje životne sredine i klimatske promjene posljednjih decenija predstavljaju veliki izazov za čitav svijet pa tako i za evropsku zajednicu. Da bi se borila protiv ovog izazova, Evropska komisija je sredinom decembra 2019. godine predstavila Evropski zeleni plan kao skup mjera za postizanje održive ekonomije. Evropski zeleni plan je odgovor […]

Read More

Novi projekat FORS Montenegra za zaštitu životne sredine i prekograničnu saradnju u ovoj oblasti

Danas je u Nikšiću održana konferencija za novinare na kojoj je predstavljen projekat „Prekogranična inicijativa za zaštitu životne sredine” koji sprovode FORS Montenegro i Grad Trebinje u partnerstvu sa Komunalnim preduzećem iz Nikšića. Projekat, čija je realizacija počela 1. decembra 2020. godine ima za cilj jačanje kapaciteta institucija koje se […]

Read More

Nova medicinska oprema za zdravstvene institucije u sjevernom regionu Crne Gore

Domovima zdravlja u Bijelom Polju, Beranama, Plavu i Rožajama uručena je nova medicinska oprema u vidu ultrazvučnih aparata, odgovarajućih sondi, kolposkopa, medicinskih instrumenata, ostale opreme i potrošnog materijala u ukupnoj vrijednosti od oko 87.000 eura. Oprema je nabavljena u okviru projekta „CARES-Cross-border Actions in the Reproductive Health Sector/Prekogranične aktivnosti u […]

Read More

Preventivni pregledi dojki omogućavaju rano otkrivanje karcinoma dojke i njegovo uspješnije liječenje

Crna Gora spada u zemlje sa visokom stopom smrtnosti oboljelih od karcinoma dojke i to prije svega zbog kasnog javljanja ljekaru, tek onda kada se osjete promjene i kada je bolest već uzela maha. Karcinom dojke je u početnom stadijumu bez simptoma. Ključ za njegovo uspješno liječenje je u što […]

Read More

Informisanje građana o broju 112

U cilju informisanja građana o broju 112 – jedinstveni evropski broj za pozive u hitnim slučajevima – u okviru projekta Nepogode ne poznaju granice postavljene su informativne table i posteri sa ovim brojem. Informativne table i posteri su postavljeni na lokacijama koje su u saradnji sa Direktoratom za vanredne situacije […]

Read More