Close

Rezultati Javnog poziva o obadiru jedinica lokalne samouprave (JLS) za pripremu SECAP-a

U okviru Javnog poziva za prikupljanje prijava za pripremu Akcionog plana za održivu energiju i klimu (SECAP) u jedinicama lokalne samouprave (JLS) u Crnoj Gori, na osnovu kriterijuma propisanih Javnim pozivom, odabrane su sljedeće JLS: Opština Nikšić Opština Berane Opština Danilovgrad Opština Plužine Opština Mojkovac Priprema Akcionih planova za održivu […]

Read More

Brošura na temu dobre prakse Evropske unije u oblasti upravljanja čvrstim otpadom

Na sljedećem linku možete preuzeti brošuru o dobroj praksi Evropske unije u oblasti upravljanja čvrstim otpadom. Brošura je dio projekta „Prekogranični zeleni dogovor“ koji realizuje FORS Montenegro u partnerstvu sa organizacijom Evropski centar za prava manjina sa Kosovo* i Opštinom Berane, a mjesto realizacije obuhvata opštine Andrijevicu, Bar, Berane, Bijelo Polje, […]

Read More

5. jun – Svjetski dan zaštite životne sredine

Svjetski dan zaštite životne sredine je datum koji se širom svijeta obilježava svakog 5. juna u cilju podizanja nivoa ekološke svijesti i sprovođena konkretnih aktivnosti i kampanja vezanih za zaštitu životne sredine. Generalna skupština UN-a proglasila je 1972. godine 5. jun Svjetskim danom zaštite životne sredine, a prva proslava pod sloganom Samo jedna […]

Read More

Projekat NRGCOM – Stvaranje odgovarajućih operativnih uslova za zajednice održive energije u Dunavskom regionu

Veb-sajt projekta: https://interreg-danube.eu/projects/nrgcom Akronim projekta: NRGCOM Puni naziv projekta: Stvaranje odgovarajućih operativnih uslova za zajednice održive energije u Dunavskom regionu Program finansiranja: Interreg Program Dunavskog regiona Programski prioritet: Zeleniji Dunavski region sa niskom emisijom ugljenika Specifični cilj: 2.1: Podsticanje ozelenjivanja energetskih i transportnih sektora u Dunavskom regionu jačanjem integracije obnovljivih izvora […]

Read More

Projekat „Green Kick“ – obuka u Beogradu na temu izrade akcionih planova za održivu energiju i klimu (SECAP)

U okviru projekta „Green Kick“ koji je posvećen jačanju uloge civilnog društva u procesu dekarbonizacije i borbi protiv klimatskih promjena, održana je još jedna obuka na temu izrade akcionih planova za održivu energiju i klimu (SECAP). Obuka je održana 23. i 24. maja 2024. u Beogradu i predstavlja nastavak aktivnosti na jačanju […]

Read More

Obuka na temu spašavanja ranjivih kategorija stanovništva

U Nikšiću je od 13. do 15. maja, u okviru projekta „Zajednički odgovor“, organizovana obuka na temu Spašavanje ranjivih katergoija stanovništva za pripadnike sistema zaštite i spašavanja iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine, kao i institucija koje se bave pružanjem usluga socijalne zaštite. Obuku su održali predavači Milan Radović […]

Read More

Napredni trening o održivom energetskom razvoju i akcionim planovima za održivu energiju i klimu

U okviru projekta „Green Kick“ koji je posvećen jačanju uloge civilnog društva u procesu dekarbonizacije i borbi protiv klimatskih promjena, u Nikšiću je 25. i 26. aprila održan treći napredni trening o održivom energetskom razvoju i izradi akcionih planova za održivu energiju i klimu (SECAP). Trening je organizovan kao nastavak aktivnosti za izgradnju kapaciteta […]

Read More

22. april – Dan planete Zemlje

Dan planete Zemlje je datum koji se širom svijeta obilježava od 1970, u cilju skretanja pažnje javnosti na značaj očuvanja životne sredine i prirodnih resursa i na probleme koji ugrožavaju opstanak naše Planete kao što su prenaseljenost, ugrožavanje biodiverziteta, zagađenje, neracionalno korišćenje resursa i slično. Ove godine obilježava se 54. […]

Read More

Edukacijom do unapređivanja upravljanja čvrstim otpadom

Danas je u Beranama u organizaciji FORS Montenegra – Fondacije za razvoj sjevera Crne Gore i Opštine Berane, u okviru projekta „Prekogranični zeleni dogovor”, počeo dvodnevni trening na temu unapređivanja sistema upravljanja čvrstim otpadom. Trening se organizuje za predstavnike institucija nadležnih za očuvanje životne sredine, komunalnih i inspekcijskih službi i […]

Read More