Close

Studija “Naša zelena budućnost”

Studija „Naša zelena budućnost” sadrži informacije o mogućnostima razvoja zelene ekonomije na području Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije, BiH i Albanije. Studija daje prikaz stanja i trenutnih izazova u zemljama koje su obuhvaćene studijom. Studija je razvijena u okviru projekta „GEAR – Green Economy for Advanced Region (Zelena ekonomija za […]

Read More

Izaberi platneni ceger umjesto plastične kese

U cilju smanjenja upotrebe jednokratnih plastičnih kesa i podsticanja ekološki odgovornog ponašanja FORS Montenegro – Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore nastavlja sa akcijom podjele besplatnih platnenih cegera. Cilj ove kampanje je podizanje nivoa svijesti šire javnosti o štetnom uticaju plastičnih kesa na životnu sredinu i o načinima smanjenja njihove […]

Read More

Mehanizmi primjene Zelene agende

Implementacija Zelene agende zahtijeva ozbiljna finansijska sredstva s obzirom na svoju sveobuhvatnost. Njom se fokus usmjerava na uspostavljanje održivog ekonomskog razvoja i samim tim biće potrebno finansijski i institucionalno podržati ona rješenja koja imaju zelenu perspektivu. Predlog Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) III[1] jednim dijelom predstavlja programski okvir za sprovođenje […]

Read More

Biodiverzitet: zaštita i obnova ekosistema

Zapadni Balkan je područje veoma bogato biljnim i životinjskim vrstama, među kojima su i brojne endemske. Takvo bogatstvo obavezuje da se u ovom regionu dodatni napori usmjere prema zaštiti biodiverziteta i ekosistema u čemu od pomoći može biti i Zelenom agendom preporučeno usklađivanje sa zakonodavstvom Evropske unije. Zemlje Zapadnog Balkana […]

Read More

Održiva poljoprivredna proizvodnja

Na Zapadnom Balkanu, poljoprivreda i srodni sektori čine oko 10% BDP-a, dok u nekim zemljama poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo zapošljavaju oko 20% ukupne radne snage. U slučaju Albanije taj udio iznosi čak 40%. Međutim, uprkos veoma bogatoj bazi prirodnih resursa, poljoprivredni sektor se u ovim zemlja suočava sa brojnim izazovima […]

Read More

Katalog projekata o zelenoj ekonomiji

U okviru projekta GEAR – Zelena ekonomija za razvoj regiona razvijen je katalog sa informacijama o 25 projekata vezanih za zaštitu životne sredine koji su realizovani kroz program dodjele malih grantova u Crnoj Gori, Srbiji, BiH, Sjevernoj Makedoniji i Albaniji. Projekat ima za cilj povećanje aktivnosti i uticaja organizacija civilnog […]

Read More

Letak o Evropskom zelenom planu (EU Green Deal)

Evropski zeleni plan je odgovor na klimatske promjene i negativan uticaj na životnu sredinu, kao i na društvene izazove koje one nose sa sobom. Razlozi koji podstiču na stvaranje ovakvog plana zasnivaju se prvenstveno na ekološkim pitanjima kao što su klimatske promjene, promjene u biodiverzitetu, oštećenje ozonskog omotača, zagađenje vode, […]

Read More

Smanjenje zagađenja zemljišta, vode i vazduha

Vrlo visoka koncentracija štetnih čestica u vazduhu uglavnom je rezultat emisije gasova iz industrijskih postrojenja (kao što su termoelektrane), grijanja domaćinstava na peć na drva i ugalj, paljenja otpada i saobraćaja u kome značajnim dijelom učestvuju starija vozila. Naporima na ovom polju, zemlje Zapadnog Balkana bi trebalo da obezbijede kontinuirano […]

Read More

Cirkularna ekonomija

Bez prelaska na cirkularnu ekonomiju koncept klimatske neutralnosti predviđen Zelenim planom nije ostvariv. Cirkularna ekonomija bi trebalo da utiče na smanjenje opterećenja i korišćenja prirodnih izvora, a da u isto vrijeme podstakne privredni rast i zaposlenost. Kako bi koncept cirkularne ekonomije zaživio, neophodno je prvenstveno napraviti drastičan zaokret u samom […]

Read More

Klima, energetika, saobraćaj

Zapadni Balkan je jedan od djelova evropskog kontinenta koji je najviše pogođen klimatskim promjenama. Postizanje klimatske neutralnosti Evrope do 2050. godine podrazumijeva uspostavljanje promjena sa dalekosežnim efektom u čitavom regionu. Iskustvo Evropske unije na ovom polju može poslužiti kao odskočna daska za Zapadni Balkan u svojim naporima da se odupre […]

Read More