Close

Društveno preduzetništvo

Projekat SEEM – Social Economy for Employment in Montenegro (Socijalna ekonomija za zapošljavanje u Crnoj Gori) je imao za cilj da doprinese zapošljavanju mladih, žena i dugoročno nezaposlenih lica kroz jačanje njihovih kapaciteta i promovisanje društvenog preduzetništva kao sredstva samozapošljavanja.

Glavne projektne aktivnosti su uključivale treninge na teme Društveno preduzetništvo, Pisanje poslovnih planova, Marketing, Internet marketing i Upravljanje u društvenim preduzećima, takmičenje u pisanju poslovnih planova, studijsku posjetu uspješnim društvenim preduzećima u Hrvatskoj, prezentacije primjera dobre prakse u društvenom preduzetništvu, publikacije (priručnik i brošure o društvenom preduzetništvu), konferenciju na temu mogućnosti razvoja društvenog preduzetništva, okrugle stolove sa predstavnicima državne i lokalne uprave, treninge za pisanje i implementaciju projekata, radionice o karijernom savjetovanju i informativnu kampanju.

Ciljne grupe projekta su bili nezaposleni mladi, žene i dugoročno nezaposleni iz sjevernog regiona Crne Gore.

U okviru projekta su izrađene sljedeće publikacije:

Brošura o Društvenom preduzetništvu

Brošura o primjerima dobre prakse društvenog preduzetništva

Priručnik za Društveno preduzetništvo

Projekat je realizovan u partnerstvu sa Udruženjem Slap iz Hrvatske a podržan je  sredstvima Evropske unije kroz grant šemu „Mladi, žene i dugoročno nezaposleni na tržištu  rada“ u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa 2012-2013“, koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), za čiju implementaciju je odgovorno Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore. Projekat je takođe finansijski podržao i UNESCO kroz Program participacije 2016-2017, posredstvom Crnogorske nacionalne komisije za UNESCO.

Realizacija projekta je trajala od 22. oktobra 2016. do 21. oktobra 2017.

 

Obavještenja