Close

Edukacija o zaštiti životne sredine

Projekat CLEAN – Edukacija iz oblasti životne sredine su realizovali FORS Montenegro i Opština Nikšić u saradnji sa lokalnim upravama i javnim komunalnim preduzećima iz opština Nikšić, Berane i Pljevlja u Crnoj Gori i opština Prijepolje i Nova Varoš u Republici Srbiji. Projekat je finansirala Evropska unija u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora, a imao je za cilj da doprinese poboljšanju upravljanja otpadom u prekograničnoj oblasti, jačanju kapaciteta javnih komunalnih preduzeća kroz nabavku komunalne opreme i obuke za zaposlene, kao i podizanje nivoa svijesti građana o pravilnom odlaganju otpada.

Glavne aktivnosti, koje su realizovane u 5 ciljnih opština, su uključivale: nabavku komunalne opreme (kontejnere za selektivno odlaganje otpada, kante, prese za baliranje otpada, drobilice za drvo i usisivač za javne površine) u vrijednosti od oko 105.000 eura, prekogranične treninge o održivom upravljanju otpadom, studijsku posjetu EU, radionice za učenike osnovnih škola, radionice za stanovništvo i informativnu kampanju.

Prekogranična saradnja između institucija koje se bave zaštitom životne sredine i upravljanjem otpadom, koja je uspostavljena kroz projekat dovela je do razmjene iskustava i najboljih praksi u oblasti održivog upravljanja otpadom i ocijenjena je kao veoma značajna, budući da se obje zemlje suočavaju sa sličnim problemima i izazovima u rješavanju ovog važnog pitanja.

Realizacija projekta je trajala 23 mjeseca, od 11. jula 2012. do 10. juna 2014.