Close

Nepogode ne poznaju granice 2

FORS Montenegro je 1. marta 2021. započeo realizaciju projekta Disasters do not know borders 2/ Nepogode ne poznaju granice 2 čiji je cilj jačanje kapaciteta ljudi, institucija i službi koji se bave poslovima zaštite i spašavanja za smanjenje rizika od katastrofa kroz edukaciju i podizanje nivoa svijesti građana, modernizaciju opreme i unapređenje saradnje u ciljnom području. Projekat finansira Evropska unija u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014-2020, a Ugovorno tijelo za projekat je Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Crne Gore. Ova prekogranična inicijativa predstavlja nastavak aktivnosti FORS Montenegra u ovoj oblasti, kojima nastojimo da doprinesemo unapređenju sistema zaštite i spašavanja.

Glavne aktivnosti uključuju nabavku opreme za zaštitu od poplava i požara, nabavku opreme za prognoziranje hidrometeoroloških prilika i sistem ranog upozorenja, prekogranične obuke, terenske vježbe i radionice za zaposlene u službama i institucijama koje se bave zaštitom i spašavanjem, konferenciju o jačanju sistema zaštite i spašavanja, obuke vezane za prognoziranje i sistem ranog upozorenja, kampanju informisanja stanovništva o rizicima od poplava, požara i uopšteno smanjenju rizika od nepogoda, radionice za učenike osnovnih i srednjih škola, vježbe evakuacije i dr. Projekat se sprovodi u partnerstvu sa Prefekturom Skadar i predviđeno je da traje 30 mjeseci.

Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 530.000 eura, od čega Evropska unija finansira skoro 452.000 eura, ili 85% troškova. Vrijednost projekta za Crnu Goru iznosi skoro 350.000 eura od čega je doprinos Evropske unije oko 297.000 €.

Mjesto realizacije projekta u Crnoj Gori obuhvata Podgoricu, Bar, Ulcinj, Budvu, Cetinje, Danilovgrad, Andrijevicu, Berane, Plav, Petnjicu, Gusinje i Rožaje, a u Albaniji region Skadra. Glavne ciljne grupe projekta u Crnoj Gori su opštinske službe zaštite i spašavanja, Direktorat za vanredne situacije MUP-a Crne Gore i Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore.

Obavještenja