Close

Nepogode ne poznaju granice

FORS Montenegro je 17. aprila 2018. započeo realizaciju projekta „Nepogode ne poznaju granice” koji ima za cilj jačanje kapaciteta institucija i službi iz Crne Gore i Albanije koje se bave zaštitom i
spasavanjem za smanjenje rizika od katastrofa, sa akcentom na zaštitu od poplava, kao i informisanje stanovništva o rizicima od poplava.

Dvogodišnji projekat će biti realizovan u Crnoj Gori i Albaniji, a glavne aktivnosti uključuju nabavku opreme za zaštitu od poplava i prognoziranje hidrometeoroloških prilika, treninge za predstavnike institucija i službi koje se bave zaštitom i spasavanjem i upravljanjem u slučajevima vanrednih situacija, prekogranične pokazne vježbe, ažuriranje baze podataka poplava u region Skadarskog jezera, seminar o modelima dobre prakse kada je u pitanju zaštita od poplava i kampanju informisanja stanovništva o rizicima od poplava, preventivnim mjerama i aktivnostima zaštite i spasavanja, itd.

Projekat se realizuje u partnerstvu sa Direktoratom za vanredne situacije Ministrastva unutrašnjih poslova Crne Gore i Prefekturom Skadar iz Albanije.

Projekat finansira Evropska unija u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014-2020.

Obavještenja