Close

Prekogranične aktivnosti u sektoru reproduktivnog zdravlja

 

FORS Montenegro je 1. marta 2019. započeo realizaciju projekta CARES – Cross-border Actions in the Reproductive Health Sector koji ima za cilj unapređenje kvaliteta usluga u sektoru reproduktivnog zdravlja i informisanje stanovništva o značaju prevencije i očuvanju reproduktivnog zdravlja.

Osamnaestomjesečni projekat će biti realizovan u Crnoj Gori i Kosovu*, a glavne aktivnosti uključuju nabavku opreme za domove zdravlja uključene u projekat, organizovanje preventivnih pregleda, kampanju podizanja nivoa svijesti o reproduktivnom zdravlju, publikacije na ove teme, prekograničnu konferenciju itd.

Projekat se realizuje u partnerstvu sa organizacijom Evropski centar za prava manjina sa Kosova. Mjesto realizacije obuhvata opštine Andrijevicu, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Petnjicu, Plav, Kolašin Mojkovac i Rožaje u Crnoj Gori i opštine Peć, Istok, Klina, Dečani i Đakovica na Kosovu.

Projekat finansira Evropska unija u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo 2014-2020.

*Ovaj natpis ne prejudicira status Kosova i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjih nacija i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti

Obavještenja