Close

IPA 2

Projekat Let’s grow together with IPA 2 je imao za cilj jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i lokalnih uprava za pisanje i realizaciju projekata, kao i promovisanje Instrumenta za pretpristupnu podršku – IPA i ostalih programa podrške Evropske unije među mogućim korisnicima. U procesu evropskih integracija, Evropska unija obezbjeđuje značajna sredstva za Crnu Goru kao podršku pregovaračkom procesu i reformama koje doprinose boljem životnom standardu i kvalitetu života građana, a povod za projekat je prepoznata nedovoljna informisanost potencijalnih korisnika sredstava iz EU fondova, na prvom mjestu organizacija civilnog društva, kao i nedovoljno razvijeni kapaciteti za pripremu i realizaciju projekata u skladu sa pravilima i procedurama donatora.

Projekat je trajao 24 mjeseca a realizovan je u opštinama: Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Mojkovac, Nikšić, Petnjica, Plav, Plužine, Pljevlja, Rožaje, Šavnik i Žabljak. Glavne aktivnosti su uključivale: prezentacije o dostupnim fondovima Evropske unije, program obuke za pisanje i realizaciju projekata, konferenciju na temu „Iskustva u povlačenju sredstava EU – izazovi, mogućnosti i modeli dobre prakse, izradu mobilne aplikacije koja sadrži informacije o programima i sredstvima koji su na raspolaganju Crnoj Gori, kao i realizaciju malih grantova za organizacije koje su učestvovale u programu obuke.

U tri serije treninga za pisanje i realizaciju projekata je učestvovalo 58 predstavnika organizacija civilnog društva i 20 predstavnika lokalnih uprava i javnih institucija iz 14 opština, a realizovano je i 5 malih grantova u ukupnoj vrijednosti od 35.000 eura iz različitih oblasti značajnih za razvoj lokalnih zajednica.

U okviru projekta su izrađene sljedeće publikacije:

Brošura o Instrumentu za pretpristupnu podršku – IPA 2

Brošura o Programima EU

Priručnik za pisanje projekata

Priručnik za implementaciju projekata

Mobilna aplikacija sa informacijama o podršci Evropske unije se može preuzeti sa Google Play store-a za korisnike Android operativnog sistema odnosno sa App Store-a za korisnike iOS operativnog sistema, pri čemu je prilikom pretrage potrebno unijeti naziv aplikacije Programi podrške EU.
Linkovi za preuzimanje aplikacije su:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bild.fors&hl=en i
https://itunes.apple.com/us/app/programi-podr%C5%A1ke-eu/id1299065978?mt=8

Projekat je finansirala Evropska unija u okviru Instrumenta za civilno društvo, a realizovan je u saradnji sa NVO Opstanak iz Šavnika i Ministarstvom evropskih poslova.

Obavještenja