Close

Zelena ekonomija

Projekat Inicijativa za zelenu ekonomiju koji je FORS Montenegro realizovao u partnerstvu sa Centrom za okolišno održivi razvoj – COOR iz Bosne i Hercegovine, imao je za cilj povećanje uključenosti organizacija civilnog društva u izradu i implementaciju lokalnih javnih politika i planova vezanih za zaštitu životne sredine kroz jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i promovisanje koncepta zelene ekonomije i njenog značaja za razvoj zajednica kroz inicijative civilnog društva.

Projekat je realizovan u opštinama Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Danilovgrad, Žabljak, Kolašin, Mojkovac, Nikšić, Plav, Plužine, Pljevlja, Rožaje i Šavnik, a glavne projektne aktivnosti su uključivale program obuke za organizacije civlnog društva na teme Upravljanje projektnim ciklusom, Javno zastupanje i lobiranje, Učestvovanje u donošenju odluka, Praćenje javnih politika i Odnosi sa javnošću. Pored programa obuke za civilni sektor, projekat je nizom aktivnosti promovisao zelenu ekonomiju kao mehanizam dostizanja održivog razvoja kroz okrugle stolove i sa lokalnim vlastima, predavanja i radionice za učenike osnovnih i srednjih škola, TV i radio emisije, novinske i internet tekstove, kao i konferenciju na temu „Razvoj zelene ekonomije“.

U okviru projekta su izrađene dvije brošure o zelenoj ekonomiji:

Brošura 1

Brošura 2

Projekat je finansirala Evropska unija u okviru Instrumenta za civilno društvo, a dio nedostajućih sredstava za sufinansiranje aktivnosti je obezbijeđen kroz konkurse Ministarstva održivog razvoja i turizma i UNDP-a u Crnoj Gori.

Realizacija projekta je trajala od 1. aprila 2013. do 30. aprila 2015.

Obavještenja