Close

Tamara Todorović

Tamara je rođena u Nikšiću 09.08.1982. U Nikšiću je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću i profesor je engleskog jezika i književnosti. Trenutno je na magistarskim studijama. Završila je raziličite obuke, među kojima su obuke o demokratiji, civilnom društvu, održivom razvoju, upravljanju projektnim ciklusom, sprovođenju projekata finansiranih od strane EU. Govori engleski i italijanski jezik.

Od 2007 god. zaposlena je u FORS Montenegro, a trenutno radi na poziciji menadžera za implementaciju projekta.

Kontakt podaci:

Obavještenja