Close

Kako smanjiti negativan uticaj otpada na životnu sredinu?

U susret Međunarodnom danu planete Zemlje FORS Montenegro je u saradnji sa Komunalnim preduzećem iz Nikšića započeo kampanju podizanja nivoa svijesti o značaju očuvanja prirode i uticaju čovjeka na prirodu kako bi svaki pojedinac postao svjestan svoje odgovornosti prema planeti na kojoj živi i smanjio negativan uticaj na životnu sredinu. U tom cilju održana su predavanja za učenike 6. i 7. razreda OŠ „Braća Labudović“ u Nikšiću, a učenici su imali priliku da između ostalog saznaju više o negativnom uticaju otpada na okolinu i načinu smanjenja količina otpada kroz selektivno odlaganje otpada i reciklažu, kao i kroz racionalnu potrošnju. Takođe, učenicima je skrenuta pažnja na to kako da svojim svakodnevnim aktivnostima mogu doprinijeti očuvanju životne sredine. Predavanjima je prisustvovalo oko 115 učenika.

Tom prilikom učenicima su podijeljene promotivne sveske i hemijske koje sadrže zanimljive eko-poruke i informacije na temu očuvanja životne sredine, a nastavnom osoblju su podijeljeni platneni cegeri koji nose poruku o smanjenju upotrebe plastičnih kesa.

Nastavak edukativnih predavanja je planiran i u narednom periodu u ostalim osnovnim i srednjim školama u Nikšiću, nakog čega će biti organizovani likovno i literarno takmičenje, kao i kviz znanja na teme iz oblasti zaštite životne sredine.

Ove aktivnosti su dio projekta „Prekogranična inicijativa za zaštitu životne sredine“ koji finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020, a u Crnoj Gori sufinansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija. Projekat realizuje FORS Montenegro u partnerstvu sa Komunalnim preduzećem iz Nikšića i Gradom Trebinje.

 

Obavještenja