Close

Konferencija na temu Smanjenje rizika od katastrofa i značaj prekogranične i regionalne saradnje

U Podgorici je 14. i 15. novembra organizovana Konferencija na temu Smanjenje rizika od katastrofa i značaj prekogranične i regionalne saradnje, a koja je imala za cilj razmjenu iskustava, mišljenja, modela dobre prakse i naučenih lekcija kada je u pitanju smanjenje rizika od katastrofa, kao i doprinos informisanju stanovništva i posebnih ciljnih grupa o ovoj oblasti i značaju međunarodne saradnje. Konferencija je organizovana u okviru projekta FORS Montenegra „Nepogode ne poznaju granice” koji finansira Evropska unija u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija, a u Crnoj Gori sufinansira Ministarstvo javne uprave.

Konferencija je okupila predstavnike institucija i službi koje se bave zaštitom i spašavanjem, organizacija civilnog društva, državne i lokalnih uprava, medija, projektnih partnera itd. iz Crne Gore i drugih zemalja, a na otvaranju Konferencije govorili su Mevludin Nuhodžić, ministar unutrašnjih poslova Crne Gore, Marija Vukčević, generalna direktorica Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija Crne Gore, Ivana Glišević Đurović, nacionalna IPA koordinatorka, Kancelarija za evropske integracije Crne Gore, Donata Von-Sigsfeld, programski menadžer za teritorijalnu saradnju u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, Cesk Millja, prefekt Skadra i Veselin Šturanović, izvršni direktor FORS Montenegra.

 

 

 

 

 

Tokom Konferencije je istaknut značaj prekogranične, regionalne i međunarodne saradnje u oblasti smanjenja rizika od katastrofa, kontinuiranog unapređivanja ljudskih i tehničkih kapaciteta, sprovođenje mjera Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa, preventivnih aktivnosti, edukacije stanovništva o rizicima, donošenja odgovarajuće strateških i planskih dokumenata i njihove pune primjene, sprovođenja projekata, aktivne uključenosti svih relevantnih institucija, organizacija, ali i samih građana, itd. Zaključke Konferencije možete pogledati ovdje.

Projekat „Nepogode ne poznaju granice“, koji se sprovodi u Crnoj Gori i Albaniji, u partnerstvu sa Direktoratom za vanredne situacije MUP-a Crne Gore i Prefekturom Skadar, ima za cilj jačanje kapaciteta institucija i službi koje se bave zaštitom i spašavanjem za smanjenje rizika od katastrofa, sa akcentom na zaštitu od poplava, kao i informisanje stanovništva o rizicima od poplava.

Obavještenja