Close

Predavanja za žene o važnosti prevencije u očuvanju reproduktivnog zdravlja

U cilju skretanje pažnje javnosti, a naročito žena, o značaju prevencije u sprečavanju nastanka, odnosno ranom otkrivanju i liječenju karcionoma dojke i grlića materice u Beranama i Bijelom Polju organizovana su predavanja o važnosti prevencije u oblasti reproduktivnog zdravlja žena sa akcentom na prevenciju karcinoma dojke.

Na predavanjima su govorili Denis Kalač, specijalista radiolog i Adnan Striković, ginekolog.

U fokusu predavanja bila je prevencija kao jedna od najsigurnijih metoda za sprečavanje nastanka ili razvoja karcinoma. Takođe, ljekari su prisutne upoznali sa faktorima rizika, simptomima i načinima ranog otkrivanja i liječenja bolesti, kao i mogućnostima obavljanja preventivnih pregleda u domovima zdravlja i bolnicama.

Pored korisnih informacija, prisutne su dobile brošuru o prevenciji karcinoma dojke i karcinoma grlića materice i promotivni materijal koji sadrži poruku o značaju prevencije.

Predavanja su zajednički organizovali FORS Montenegro, Dom zdravlja Berane, Dom zdravlja Bijelo Polje i bolnice iz ove dvije opštine. Planirano je da se i u narednom periodu organizuju slična predavanja, a sve u cilju povećanja broja žena koje redovno obavljaju preventivne preglede.

Predavanja na temu očuvanja reproduktivnog zdravlja su samo jedna od aktivnosti projekta CARES – Cross-border Actions in the Reproductive Health Sector / Prekogranične aktivnosti u sektoru reproduktivnog zdravlja, koji sprovodi FORS Montenegro a koji ima za cilj doprinos unapređivanju kvaliteta usluga u sektoru reproduktivnog zdravlja i informisanje stanovništva o značaju prevencije i očuvanja reproduktivnog zdravlja. Takođe, još jedna od aktivnosti čija realizacija je u toku je kampanja organizovanja preventivnih pregleda koju sprovodimo sa domovima zdravlja i bolnicama u ciljnim opštinama.

Projekat CARES finansira Evropska unija u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo* 2014-2020, a sufinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore. Projekat se u Crnoj Gori sprovodi u opštinama Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Petnjica, Plav, Kolašin, Mojkovac i Rožaje.

Koristimo ovu priliku da uputimo apel svim ženama da zakažu preventivni pregled dojki i ginekološki pregled u zdravstvenim ustanovama i tako doprinesu očuvanju sopstvenog zdravlja.

 

Ova objava je izrađena uz finansijsku podršku Evropske unije i Ministarstva javne uprave Crne Gore. Sadržaj objave je isključiva odgovornost organizacije FORS Montenegro i ni pod kojim uslovima se ne može smatrati da odražava stavove Evropske unije i Ministarstva javne uprave.

*Ovaj natpis ne prejudicira status Kosova i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti.

Obavještenja