Close

Seminar na temu Najbolja praksa EU u zaštiti od poplava

U Skadru u Albaniji je 11. i 12. februara organizovan Seminar na temu Najbolja praksa EU u zaštiti od poplava, za predstavnike institucija i službi iz Crne Gore i Albanije koje se bave zaštitom i spašavanjem. Seminar je imao za cilj unapređivanje znanja i vještina za zaštitu od ove veoma česte elementarne nepogode, razmjenu iskustava, mišljenja, modela dobre prakse i naučenih lekcija kao i doprinos jačanju međunarodne saradnje u ovoj oblasti. Seminar je organizovan u okviru projekta FORS Montenegra „Nepogode ne poznaju granice” koji finansira Evropska unija u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija, a u Crnoj Gori sufinansira Ministarstvo javne uprave.

Tokom Seminara, kome su prisustvovala 32 predstavnika institucija i službi, obrađene su teme kao što su Direktiva o poplavama Evropske unije, principi bezbjednosti u vodi, lična zaštitna oprema, upravljanje prilikom poplava, iskustva zemalja članica Evropske unije, procjena rizika, pružanje pomoći najranjivijim kategorijama stanovništva kao što su djeca, trudnice, stare osobe itd. i druge relevantne teme. Seminar su održali instruktori iz Hrvatske, Rene Tonkli i Petar Prpić.

Projekat „Nepogode ne poznaju granice“, koji se sprovodi u Crnoj Gori i Albaniji, u partnerstvu sa Direktoratom za vanredne situacije MUP-a Crne Gore i Prefekturom Skadar, ima za cilj jačanje kapaciteta institucija i službi koje se bave zaštitom i spašavanjem za smanjenje rizika od katastrofa, sa akcentom na zaštitu od poplava, kao i informisanje stanovništva o rizicima od poplava.

Obavještenja