Close

U Baru održan info-dan u cilju informisanja stanovništva o rizicima od poplava i broju 112

U okviru projekta Nepogode ne poznaju granice u Baru je 6. novembra organizovan info dan u cilju informisanja stanovništva o rizicima od poplava i broju 112. Tom prilikom su predstavnici Direktorata za vanredne situacije i Službe zaštite i spašavanja razgovarali sa stanovnicima Bara o ovim temama, a predstavljena je i oprema koja je kroz ovaj projekat nabavljena za Službu zaštite iz Bara. Prisutnima su takođe podijeljene publikacije o rizicima od poplava i broju 112 promotivni materijal.

Projekat Nepogode ne poznaju granice ima za cilj jačanje kapaciteta institucija i službi iz Crne Gore i Albanije koje se bave zaštitom i spašavanjem za smanjenje rizika od katastrofa, sa akcentom na zaštitu od poplava, kao i informisanje stanovništva o rizicima od poplava.

Projekat se realizuje u partnerstvu sa Direktoratom za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Prefekturom Skadar iz Albanije.

Projekat finansira Evropska unija u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014-2020. Ugovorno tijelo za projekat je Minstarsvo finansija Crne Gore – Direktorat za ugovaranje i finansiranje sredstava EU pomoći.

Obavještenja