Close

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće u obuci na temu Praćenje javnih politika

FORS Montenegro – Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore realizuje projekat „GEAR – Green Economy for Advanced Region“ koji ima za cilj povećanje aktivnosti i uticaja organizacija civilnog društva iz Crne Gore, Srbije, BiH, Sjeverne Makedonije i Albanije u zaštiti životne sredine kroz umrežavanje, jačanje kapaciteta i promovisanje zelene ekonomije. […]

Read More

Predavanja o smanjenju rizika od katastrofa

U cilju informisanja učenika o aktivnostima koje mogu preduzeti i koje im mogu pomoći da oni i njihova porodica ostanu bezbjedni u vanrednim situacijama, u toku je organizovanje predavanja o smanjenju rizika od katastrofa za učenike Srednje ekonomsko-ugostiteljske škole u Baru i Gimnazije „Slobodan Škerović“ u Podgorici. Predavanja se organizuju […]

Read More

Karcinom dojke

Karcinom dojke je jedan od najozbiljnijih, najtežih i najčešćih oboljenja žena širom svijeta. U Crnoj Gori, u 2018. godini, bilo je 420 novooboljelih osoba od karcinoma dojke i u istom periodu zabilježeno je 130 smrtnih ishoda, dakle 31% ili svaka treća oboljela osoba. Sa ovom bolešću suočavaju se i muškarci, […]

Read More

Zaštita i spasavanje u slučaju zemljotresa

Geološki hazardi najčešće izazvani tektonskim poremećajima u zemljinoj kori nazivaju se zemljotresima ili potresima. Crna Gora je trusno područje sa vrlo čestim zemljotresima manjeg i srednjeg intenziteta, a povremeno i sa vrlo jakim, razornim zemljotresima, kakav je bio zemljotres 1979. godine. Šta činiti prije zemljotresa? Provjeriti sve potencijalne opasnosti: pričvrstiti […]

Read More

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće u studijskoj posjeti primjerima dobre prakse u zelenoj ekonomiji i zelenom preduzetništvu

FORS Montenegro – Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore realizuje projekat „GEAR – Green Economy for Advanced Region“ koji ima za cilj povećanje aktivnosti i uticaja organizacija civilnog društva iz Crne Gore, Srbije, BiH, Sjeverne Makedonije i Albanije u zaštiti životne sredine kroz umrežavanje, jačanje kapaciteta i promovisanje zelene ekonomije. […]

Read More

Likovno takmičenje

U okviru projekta DIRECT – Budimo otporni na nepogode u prethodnom periodu organizovano je međunarodno likovno takmičenje za učenike osnovnih škola iz Crne Gore, Slovenije i Češke. Tema takmičenja je bila Smanjenje rizika od katastrofa, a zainteresovani učenici su imali priliku da kroz likovne radove izraze svoje viđenje prirodnih i […]

Read More

Zaštita i spasavanje od poplava

Poplave su jedna od najčešćih prirodnih nepogoda, koje uzrokuju znatnu materijalnu štetu, ugrožavaju bezbjednost i zdravlje ljudi i životinja, životnu sredinu i kulturno-istorijsko nasljeđe. Poplave mogu biti lokalnih razmjera – ukoliko pogađaju naselja ili manje zajednice, ili velikih razmjera ukoliko pogađaju čitave slivove rijeka i ugrožavaju više opština ili čitavi […]

Read More