Close

Brošura o rizicima i zaštiti od poplava

FORS Montenegro i Direktorat za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore su pripremili brošuru o rizicima i zaštiti od poplava, u cilju informisanja stanovništva o uzrocima nastanka poplava, opasnostima koje nam od njih prijete, ali i načinima pravilnog ponašanja, sprečavanja i smanjivanja štetnih posljedica po živote i zdravlje ljudi, životnu sredinu, kulturno-istorijsko nasljeđe, privredne aktivnosti i infrastrukturu. Brošuru možete preuzeti ovdje.

Brošura je izrađena u okviru projekta Nepogode ne poznaju granice” koji ima za cilj jačanje kapaciteta institucija i službi iz Crne Gore i Albanije koje se bave zaštitom i spasavanjem za smanjenje rizika od katastrofa, sa akcentom na zastitu od poplava, kao i informisanje stanovništva o rizicima od poplava.

Projekat se realizuje u partnerstvu sa Direktoratom za vanredne situacije Ministrastva unutrašnjih poslova Crne Gore i  Prefekturom Skadar iz Albanije.

Projekat finansira Evropska unija u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014-2020.

Obavještenja