Close

ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA

Zdravlje je najveća vrijednost svakog pojedinca. Ne možemo birati zdravlje, ali možemo izabrati zdrav način života. Zdrav način života nije nešto što nam je dato ili urođeno, već mora da se strpljivo razvija tokom života.

Istraživanja su pokazala da praktikovanje zdravog načina života značajno unapređuje zdravlje čovjeka na mnogo načina. Preduslov za zdrav način života je, svakako, dobro zdravlje, a za dobro zdravlje je potreban dobar balans u životu. U praktikovanju zdravog načina života mora postojati red i dobar balans, tako da zdrav način života mora uključivati fizičku aktivnost, zdravu ishranu, dovoljno odmora i sna, i naravno socijalnu interakciju.

Fizička aktivnost je jedna od najbitnijih stvari kod praktikovanja zdravog načina života. Istraživanja su pokazala da sami nedostatak fizičke aktivnosti drastično povećava rizik od bolesti. Fizičkom aktivnošću se jačaju tijelo i duh, a samim tim se i značajno smanjuju  rizici od bolesti.

Zdrava ishrana je jedna od suštinskih stvari na koju treba da se obrati posebna pažnja, jer zdrava ishrana pomaže kod svih tjelesnih aktivnosti, kao i kod aktivnosti imunog sistema da se uspješno bori protiv bolesti. U današnje vrijeme kada je sve manje slobodnog, ali i vremena za biranje zdrave hrane, zdrava ishrana može biti izazov za sve one koji žele da praktikuju zdrav način života. Zdrava ishrana i fizička aktivnost idu ruku pod ruku zajedno.

Faza odmora i sna jako je bitna poslije fizičke aktivnosti. Naša tijela se oporavljaju i jačaju za vrijeme odmora i spavanja. Odmor i san su fizički potrebni, jer se tada mišići obnavljaju, ponovo grade i jačaju. Dobro izbalansiran odmor i san mogu pomoći u održavanju dobrog psihofizičkog stanja i obezbijediće tijelu dovoljno energije i za ostale fizičke aktivnosti.

Socijalna interakcija je jako bitan faktor, jer pomaže u održavanju dobrog mentalnog i emocionalnog zdravlja. Istraživanja su pokazala da socijalna interakcija između ljudi koji posjećuju teretane i fitnes centre puno pomaže pri uspostavljanju prijateljskih veza i osjećaja prihvaćenosti, a takođe povećava samouvjerenost.

Učenjem određenih informacija o zdravlju, izgrađivanjem stavova i vrijednosti prema zdravom životu, te razvijenjem odgovarajućih životnih vještina u budućnosti bi trebalo da rezultira odgovornim ponašanjem koje se može ocijeniti kao zdrav stil života.

Announcements