Close

ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA

Zdravlje je najveća vrijednost svakog pojedinca. Ne možemo birati zdravlje, ali možemo izabrati zdrav način života. Zdrav način života nije nešto što nam je dato ili urođeno, već mora da se strpljivo razvija tokom života. Istraživanja su pokazala da praktikovanje zdravog načina života značajno unapređuje zdravlje čovjeka na mnogo načina. […]

Read More