Close

22. april – Dan Zemlje

Dan Zemlje je datum od velikog značaja u zvaničnom kalendaru Ujedinjenih nacija i obilježava se od 1970. godine. Obilježavanjem ovoga datuma stavlja se akcenat na stvaranje zajedničke svijesti o problemima koji ugrožavaju opstanak naše Planete kao što su: prenaseljenost, ugrožavanje biodiverziteta, zagađenje, neracionalno korišćenje resursa i slično.

Ove godine obilježava se 52. godišnjica ovoga praznika, a ovogodišnja tema je Investirajte u našu Planetu. Poruke koje dominiraju proslavom za 2022. godinu pozivaju nas na akciju, inovaciju i investiranje našeg vremena, znanja i volje u ozdravljenje prirodnog ambijenta. Kompanije, vlade i građani, svi su podjednako odgovorni za stvaranje globalnog ekološkog saveza protiv nestanka biljnih i životinjskih vrsta, gubitka biodiverziteta, zagađenja vazduha, vode i zemljišta, a prije svega klimatskih promjena. Sve navedeno ima nepovoljne posljedice po sve vrste, pa tako i po ljude. Iako smo najsvjesniji, ujedno smo i najodgovorniji za loše stanje životne sredine. Zato je na nama i najveća odgovornost da budućim generacijama omogućimo da žive u svijetu kakav smo naslijedili, ako ne i još boljem. A zdrava Planeta nije opcija, već neophodnost. U našim domovima ili na poslu možemo preduzeti male korake ili inicijative koje vremenom mogu pozitivno uticati na živote svih stanovnika ove naše prelijepe i bogate Planete. Evo nekih od njih:

  • Razgovarajte sa ljudima iz svoje okoline o prednostima obnovljive energije;
  • Preporučite prijateljima da klasične sijalice zamijene štedljivim;
  • Posadite drvo i pozovite svoje prijatelje da učine isto;
  • Naučite djecu da cijene prirodu i brinu o njoj;
  • Reciklirajte i ohrabrite svoje prijatelje da čine isto;
  • Smanjite upotrebu plastičnih kesa;
  • Izračunajte svoj karbonski otisak. Uz pomoć tog parametra moći ćete da saznate koliki je vaš lični doprinos globalnom zagrijavanju.
  • Kad god je moguće izbjegavajte korišćenje transporta koji zagađuje.

Neka svaki dan bude Dan Zemlje. Ponekad mali koraci dovode do velikih promjena.

Ovaj tekst je pripremljen u okviru projekta Prekogranična inicijativa za zaštitu životne sredine koji ima za cilj jačanje kapaciteta institucija koje se bave zaštitom životne sredine i informisanje stanovništva o značaju unapređivanja sistema upravljanja čvrstim otpadom i usklađivanja sa standardima Evropske unije u ovoj oblasti. Projekat finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 a u Crnoj Gori sufinansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija.

Obavještenja